.

Welcome to Zanzinet Swahili Poems

Where Swahili matters!

Mashairi ya Mapenzi

 

Related links

MASHAIRI YA MAPENZI

Date: Date: 28 May, 2003

 1. Mapenzi kitu ajabu, yakutia bumbuwazi
  Yakufanya uwe bubu, kujibu huwa huwezi
  Shubiri kwako zabibu, na vitamu huviwezi.


 2. Wamkuta kaemewa, asemayo hayajuwi
  Aumba akiumbuwa, aona maruwiruwi
  Vigumu kumuopowa, na kwa ngisi kumvuwi.


 3. Hukumbuka ya zamani, yote walofanyiana
  Nyumbani barabarani, ayaona kama jana
  Akili yake ya nyani, aruka inagongana.


 4. Wangoja nyota ya jaha, kutwa wewe unahaha
  Mawazo yako silaha, akukwaaye usaha
  Usifanyiwe msaha, waugeuza karaha.


 5. Kalelewa kaleleka, utani kwake ni mwiko
  Njiani yeye na kaka, hapokei mualiko
  Ghadhabu zake za paka, hapendi maziko.

Hashil S. Hashil

 

  About Us | Zanzinet Home | Contact Us | ©2004 Zanzinet