.

Welcome to Zanzinet Swahili Poems

Where Swahili matters!

GOGO LA MUANGA

 

 

 

 

 

 

Related links

Utangulizi

Katika kila ustaarabu, kuna vitu ambavyo huwa ni fakhari kwa wenye ustaarabu huo. Ustaarabu wa Kiswahili si ustaarabu wa jana na juzi, ni ustaarabu wa muda mrefu sana. Moja ya fakhari za ustaarabu huo ni tungo za kishairi. Tungo katika ustaarabu wa Kiswahili zina historia ndefu na si lengo letu hapa kugusia jambo hilo. Hata hivyo kitu kimoja ni lazima Waswahili tujifakharishe kwacho, nacho ni utajiri wa lugha hiyo katika fani tungo. Utajiri uliomo katika lugha hii telezi kuitamka tamu kuisikiliza wa methali, misemo na maneno ya hekima, ni uthibitisho kwamba imetoka ndani ya mifupa ya Waungwana waliojali sana wanachokisema tangu siku za kale. Kwa wataalamu wa lugha hii na historia yake wanajua vyema jinsi msemo mmoja wenye hekima ulivyokuwa ukisubiriwa kwa hamu toka sehemu moja ili kupelekwa maeneo mengine ya Uswahilini yaliyojitandaza katika sehemu kubwa za fukwe za Bahari ya Hindi tangu kale. Hima hiyo ilisaidia sana kuenea methali hizo ambazo kupitia fasihi simulizi, zimeweza kuhifadhiwa kutoka vifuani mwa kizazi hadi kizazi kingine na kutufikia sisi wa kizazi cha leo. Tadaburi katika hima hiyo inaweza kuonyesha ni kiasi gani hekima ilivyorafikiana na kukuwa ustaarabu wa Kiswahili hadi leo hii. Ni mara chache kuona ustaarabu fulani ukihifadhi tarikh yake kupitia tungo za kishairi, lakini hilo ni jambo la kawaida kwa Waswahili. Pia ni chache katika tamaduni zinazotumia mtindo wa tungo za kishairi katika michezo yao ya kuigiza, na majadiliano ya mambo muhimu kwao kama ilivyo katika Kiswahili. Hizo ni miongoni mwa fakhari za Waswahili na utamaduni wao ambazo hapana budi zichungwe na kuhifadhiwa. Hii ni amana toka kwa vizazi vilivyopita kwa ajili ya kizazi cha leo na kesho. Hapana shaka yoyote ni kutokana na kuzingatia jambo hilo ndipo walipokusanyika malenga wa ukumbi wa Zanzineti, unaowakusanya Wazanzibari kutoka sehemu tofauti, na kuendeleza ustaarabu huo wa wazazi wetu, naam, jukumu ambalo si kwa kuwa wamelazimishwa, la, bali ni kwa kuujua umuhimu wake. Ifuatayo hapa chini ni Ngonjera. Ngonjera hii imewashirikisha weledi mbalimbali wa tungo toka kona tofauti za dunia. Ni ngonjera ndefu zaidi iliyowashirikisha watu wengi zaidi toka maeneo mengi zaidi kuwahi kutungwa hadi leo hii. Ngonjera hii imepitia mihula na hatua nyingi. Miongoni mwake ulikuwa ni mjadala kuhusu maana ya neno lenyewe la Muanga. Muanga ni kitu gani? Kuna maana tofauti zilitolewa kuhusu neno hilo, lakini hapa tutanukuu maana moja tu ya kitaalamu iliyotolewa na Dr. Kassim Omar Ali ambaye anasema:

“Mti huu unapatikana katika maeneo mengi ya Afrika ya Mashariki na hutumika kuchongea vitu vya thamani. Kwa kitaalamu mti huu unajulikana kwa jina la "/Pericopsis Angolensis/" na kwa Kiingereza ni "Afromosa".  Sina hakika juu ya kupatikana kwake katika Zanzibar lakini ni mti maarufu huko Msumbiji, Malawi, Zambia, Kenya na hata Tanzania.”

Kwa kuzingatia maelezo hayo tutaona kwamba mti huo wa Muanga ni mti wenye thamani kubwa. Hata hivyo lililo muhimu hapa ni kwamba muanga unaozungumziwa katika ngonjera hii, si mti unaoota shambani na kutoa matawi na majani. Muanga katika ngonjera hii ni fumbo linalowakilisha kitu cha thamani. Ni kitu gani hicho? Hilo ni swali ambalo msomaji mwenyewe anatakiwa apige mbizi ndani ya ngonjera hii na kulitatua. Msomaji anaombwa pia kuzingatia kibwagizo cha ngonjera hii kwamba “Kila ajaye na shoka, katu hawi seremala”. Ndani ya ngonjera hii mna mijadala mingi ya kuvutia, kuna vilio na malalamiko, kuna nasaha, kuna maswali… alimradi hii si ngonjera tu, bali ni hazina iliyokusanya vito vingi vya thamani. Wakati tulipokuwa tukikusanya beti za ngonjera hii iliyoathiriwa kwa kiwango kikubwa na zama ilipokuwa ikiandikwa, tumeweza kugundua mambo mengi mapya ambayo yamkini hayajawahi kugunduliwa katika utunzi wa tungo, au pengine yaligunduliwa lakini hayakuhifadhiwa kimaandishi. Miongoni mwa ugunduzi huo ni namna tunavyoweza kuthibitisha mfungamano uliopo baina ya urari wa silabi za mishororo ya tungo za Kiswahili na lahani ya usomaji wake. Kama tunavyojua miongoni mwa sifa maalumu za tungo za Kiswahili ni kuchunga mizani katika mishororo yake, kuzingatia muwala katika beti zake, kutumia maneno mahala pake, kuchunga heshima ya mtunzi na msomaji wake na mengi mengine. Lakini kuna baadhi ya wakati huwa si lazima kuchunga mizani ya silabi ya mshororo kama usomaji wa mshororo huo utakwenda vizuri na lahani yake. Hilo linashuhudiwa pale yanapotumika maneno kama ‘tu’ na ‘Saleh’.

Aidha itakuwa ni ukosefu wa fadhila kama hatutawashukuru wote walioshiriki katika ngonjera hii ya rubaiyati (mishororo minne-minne) akiwemo Bw. Saleh Barkey wa Abu Dhabi, Umoja wa Falme za Kiarabu aliyetoa changamoto kwa malenga wa Zanzinet kwa barua yake:

Assalaam Alaykum, Malenga na waraibu wa tungo mtandaoni. Nimeletewa zawadi ya ubeti huu mtamu sana na sahibu yangu hii leo asubuhi. Amenifahamisha kua ubeti huu uliimbwa na muimbaji anaeitwa  Mbaruku bin Talassam maarufu kwa jina la Mbaruku bin Mwendo au Mbaruku Kipofu ambae alikua katika kundi la Sitti bint Saad pamoja na Laila bint Maulidi na Maalim Shaabani na Buda Suwedi na Maalim Subeti. Nina mgeni kutoka Mombasa na nilipomsomea huu  ubeti akanimalizia na akaniambia wakati wake alipokua baro baro alimshuhudia  Sitti bint Saad mwenyewe akiimba nyimbo hio alipokwenda Lamu zama hizo. Huyu Mbaruku Talasam yeye ni mzaliwa wa Kibokoni Mombasa wakati huo yote ilikuwa chini ya Sultan wa Zanzibar. Huyu ndie alieimba ile nyimbo mashuhuri ya BASAKHERA ya asli.

 

Mwisho ni kwamba ngonjera ya Gogo la Muanga ni changamoto kwa majimbi wa tungo, kujadili mishororo, muktadha na maneno yake na kuyachambua. Pia ni fursa kwa sarahangi wa merikebu inayopiga makasi katika mikondo ya anuwai za tungo za Kiswahili, kuona ni vipi wataweza kustawisha utunzi wao kwa ilhamu ya beti za ngonjera hii. Akthari ya hayo ni kwamba tendo lolote la mkono wa mwanadamu halikosi makosa. Tunakaribisha maoni yo yote kutoka kwa ye yote.

Ahmed Rashid

GOGO LA MUANGA

 1. Kuna gogo la muanga, njiani limeanguka
  Waja mafundi kuchonga, kibanzi kutobanjika
  Watu wavunjika nyonga, kwa kupanda na kushuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Mzee Mbaruku bin Mwendo)
 2. Waja wenye mbinu zao, hupanda wakadunguka
  Waja na wavamiao, kwa papara na haraka
  Wako pia waliao, gogo lipo lawacheka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 3. Letu sote gogo hili, kilitaka lakutaka
  Afanyae hatambuli, mja huyo asumbuka
  Thamani yake ni ghali, wala hili si dhihaka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 4. Hili gogo madhubuti, si rahisi kukatika
  Tukishindwa tukaketi, bandu mwisho hubanduka
  Tukikosa jizatiti, gogo litaja anguka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 5. Bandu humaliza gogo, hilo sheti kukumbuka
  Tusijitie mikogo, kudharau kila shoka
  Tusilikimbie zogo, pembeni jema kuweka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 6. Ni tahadhari natoa, kabla mbali kufika
  Mazuri kuyatohoa, tulinde gogo sifika
  Gogo kutolitoboa, mafunza wakaliteka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid).
 7. Yataka uwe azizi, upende pasi kuchoka
  Macho uyaweke wazi, na mwenendo wa hakika
  Gogo huwa ni jahazi, kukuvusha ukafika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 8. Kwanza ejaribu Chali, mchanjaji wa Msuka
  Kisha akakwea Duli, kwa dhihaka akashuka
  Nasabawe Mizamyuli, gogo helitaharuka
  Gogo haliebu shoka, li kweche lakwerezuka
  (Sultan Ahmed)
 9. Akapanda Sefu Chalyo, baba la miraba nyuka
  Akarudi na miyayo, mpwawe Miza mizuka
  Alimasi yake yayo, mpini ukapasuka
  Gogo haliebu shoka, li kweche lakwerezuka
  (Sultan Ahmed)
 10. Seremala hachanjili, apikia kwa nkaa
  Nyie mwamleta Chili, mchomaji wa chokaa
  Hapa tumtaje Pili, kwa mipingo kachakaa
  Gogo haliebu shoka, li kweche lakwerezuka
  (Sultan Ahmed)
 11. Kuna tabia ya waja, hutaka vuka mipaka
  Na hao ulowataja, kamwe hawakuzinduka
  Wakaruka wakatoja, mughuma ukawashika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 12. Wajao kutoka mbali, mwendo msitu na nyika
  Kulifwata gogo hili, kwa vishindo kuliteka
  Huzungukwa na akili, gogo lawapa mashaka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 13. Si jiti hili ni gogo, kijasho kiliwatoka
  Migongo yengia pogo, walichoka wakauka
  Kimewashinda kigogo, walia watu wacheka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 14. Mashoka yao ya vyuma, wageni mbali metoka
  Kuja gogo kulipima, kijasho kikawatoka
  Kuona isitiqama, gogo lilivyotukuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 15. Gogo mevuka viunzi, vya kiangazi masika
  Limekabili mionzi, bila ya kutetereka
  Kalilinda Mwenye Enzi, thabiti halina shaka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 16. Muhali gani malenga, na gogo lisochangika
  Gogo hili sio changa, kwa kweli limepevuka
  Limebeba nyingi kunga, na siri za mamlaka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 17. Ukiliona karibu, vile lilivyoongoka
  Ukapewa masahibu, na vile lilivyon'goka
  Utatamani kutubu, mlinzi Mola Rabuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 18. Wazamani na wa sasa, gogo walilizunguka
  Kwa hila walipapasa, wajuzi walosifika
  Gogo limekuwa tasa, katu halikupasuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (N-gongele)
 19. Waliotaraji mbao, walianza kufungasha
  Na hata wa kuni nao, walikatisha kukesha
  Wa vibenza wajuao, gogo hawakulitisha
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (N-gongele)
 20. Gogo hili ni la kale, ni la zama kwa hakika
  Ni la muanga si mwale, zima limetakasika
  Lina shina na viale, matawi metawanyika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 21. Wala si kila mahala, gogo hili kupatika
  Ardhini limelala, kwa dahari na miaka
  Subhana wa Taala, ndiye alolitandika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 22. Weshindwa maseremala, gogo waliolitaka
  Dhiki na yake madhila, haliogopi mashoka
  Gogo si la mjadala, ni sote tunahusika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 23. Mafundi mlo wajuzi, enyi mloelimika
  Wenye macho waangazi, mkae kilimurika
  Tujue ving'ang'anizi, katu hawataondoka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 24. Na hata ving'ang'anizi, hakuna kitowaweka
  Meno tang'oka na vizi, kugwegwena watachoka
  Limewashinda wakwezi, watajakuwa mahoka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 25. Gogo mekita thabiti, ni katu kula mweleka
  Gogo hili la yakuti, lameremeta lawaka
  Gogo liko madhubuti, limedumu kwa miaka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 26. Mafundi wamevinjari, gogo limewasakama
  Kila wakizidi ari, wao hawana salama
  Wabaki kushuka ngiri, wakijuta wakikoma
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Barkoa)
 27. Kofia zimevuliwa, kubuni zao hekima
  Haweshi kujizunguwa, wana mafuwa na homa
  Kucha hadi kuchwa juwa, gogo linawatazama
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala.
  (Ahmed Barkoa)
 28. Mahoka haweshi kero, wadhani gogo ni taka
  Silaumu barobaro, wala muliozeeka
  Pale mutowapo ndaro, kuwakemea mahoka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh barkey)
 29. Waulizeni suali, ni lini wataongoka
  Pasiwe tena muhali, musizidi kunyongeka
  Gogo la muanga hili, ni tunu iloenzika
  Kula ajayye na shoka , katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 30. Na nyie mulohajiri, mashoka kuyaepuka
  Tahadhari tahadhari, gogo kulipa talaka
  Yamezeni ni shubiri, ela gogo haliuka
  Kula ajae na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 31. Kwa sote tulohajiri, gogo bado twalitaka
  Daima twalifikiri, na machozi yatutoka
  Twaliwaza kwa fakhari, salamu twazipeleka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Salim Al-Mauly)
 32. Katu hatulisahau, gogo lilivyo nyooka
  Huwezi kulidharau, kwa haiba lasifika
  Hila zote musahau, ni muhali kupasuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Salim Al-Mauly)
 33. Gogo lilivyonawiri, madenda yanawatoka
  Ndo mana wakavinjari, wakapandisha mahoka
  Wakajitia na ari, wasijali kukatika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 34. Gogo hilo gogo gani, lisokubali kumegwa
  Ni gogo kweli jamani, au bomu lilotegwa
  Wajuzi tuzinduweni, tusije tukakorogwa
  Atakuwaje jamani, mwenye shoka seremala
  (Muhammad Faraj)
 35. Ndani kajificha nani, gogo halitaharuki
  Ndani mna subiani, au jini la kibuki
  Ndani mna kitu gani, mbona halitikisiki
  Atakuwaje jamani, mwenye shoka seremala
  (Muhammad Faraj)
 36. Kama mna mashetani, natoa yangu ahadi
  Watatoka walo ndani, kwa shoka langu la jadi
  Watakimbia porini, kurudi hawatorudi
  Atakuwaje jamani, mwenye shoka seremala
  (Muhammad Faraj)
 37. Shoka si la seremala, bora mpe mchanjaji
  Kwa uwezo wa Taala, tutaipata faraji
  Aanze kwa bisimillah, kisha kwa upasuaji
  Atakuwaje jamani mwenye shoka seremala
  (Muhammad Faraj)
 38. Gogo hili gogo gani, kauli yangu natoa
  Liloshinda ikhwani, baro baro waso doa
  Zana haziwezekani, bado liwe limepoa
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh - albarto)
 39. Katu hawi seremala, kula ajae na shoka
  Ila watu hawelala, mbioni hawajachoka
  Limewashinda suala, vyombo vimekongoroka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh - albarto)
 40. Linkua kisirani, nafasi halyebu toa
  Watu wako hamkani, gogo linawakomoa
  Vyetezo nao ubani, jibu wanalipotoa
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh - albarto)
 41. Si gogo ila n'jini, mughumani kututia
  Haitui akilini, kuhanikiza udhia
  Zimemaliza Yasini, sadaka na vyano pia
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh - albarto)
 42. Na mashine za kisasa, kwa umeme ziendazo
  Ni kama gogo kudasa, au jicho mkonyezo
  Sawa sawa kupapasa, bembelezo na mchezo
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh - albarto)
 43. Gogo ni gogo muanga, si majani ya kufyeka
  Limewashinda wakunga, wanotaka kuliteka
  Wenyewe wanalikinga, bila ya kutetereka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 44. Katu hawi seremala, mchongaji aso shoka
  Zitakwisha zote hila, mbao hazitamfika
  Gogo halina sumila, mengi shoka yanataka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 45. Si gogo la mashetani, sisi ndio wahusika
  Tunalilinda kwa ndani, na nje, limetukuka
  Na hila za mafatani, waso kheri watatoka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 46. Ni letu sote jukumu, kulinda gogo husika
  Bismillahi Karimu, dhamira tumeshaweka
  Kushajiisha qaumu, gogo vyema kulishika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 47. Gogo hili tanashati, mja mwema amefika
  Gogo lina na shuruti, mbaya budi kutoka
  Gogo kito cha yakuti, ni neema ya Rabuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 48. Magwiji toka Mrima, na mbali kunosifika
  Wote walirudi nyuma, kwa hofu ya kudhurika
  Gogo limekuwa chuma, kwa mbali walisikika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ngongele)
 49. Jamani gogo li chini, na njia imefungika
  Hapaendeki mjini, ila kwa gogo kutoka
  Yaleteni majambeni, tumechoka kudhikika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Hassan)
 50. Mje nayo mabegani, tena mfike haraka
  Mje nayo hamsini, idadi ya uhakika
  Furaha ziwe nyoyoni, unga ukipukutika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Hassan)
 51. Gogo likatwe shinani, matawi yakialika
  Yapuruliwe majani, moja lisijeoneka
  Na kilicho kileleni, kukienzi muafaka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Hassan)
 52. Kupurulika muhali, majani yalipofika
  Yatazidi kukabili, yote hayataondoka
  Yataota kila hali, muhimu ni kuyafyeka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 53. Gugu limezonga gogo, uyoga kunawirika
  Wakubwa hata wadogo, majembe wameyashika
  Ni wakali kama mbogo, gogo letu tasafika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 54. Haya kake si majani, ya gogo lilotukuka
  Ni gugu liso maani, karibuni litauka
  Kwa uwezo wa Manani, madhila yataondoka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 55. Gogo latuunganisha, baba, mama, dada, kaka
  Ni kwetu kulidumisha, qitali mbali kuweka
  Gogo kuliimarisha, hata shoka kinoleka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 56. Liwe kali kama wembe, lenye nguvu kama radi
  Halitolitoa tembe, ila cheche zitarudi
  Ndipo mtajua kumbe, madhubuti ni shadidi
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Maher-Unique)
 57. Ziwapi haziko tena, zenu zama zimekwisha
  Na njia leo hamna, siku mkazirudisha
  Zimepita kama jana, hazitorudi maisha
  Kula ajaye na shoka, katu hawi serema
  (Maher-Unique)
 58. Gogo limekuwa sega, kila nyuki anafika
  Wajaza bega kwa bega, asali yabubujika
  Matumba yale makega, vifaduro metibika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Imu)
 59. Gogo limetuokowa, wengi tumefarijika
  Leo tumepata dawa, sote tumenawirika
  Mashoka yenu ondowa, neema imeshashuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Imu)
 60. Kulipangika mpango, wa gogo kulifunika
  Likafukiwa udongo, juu pakaekwa nyoka
  Kwani sie ni machongo, nyoka kabanwa na fyuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 61. Muanga ukabarizi, Subhana ya Rabbuka
  Umeruka usingizi, aliye ndani katoka
  Tutaimba kwa mapozi, na vifua kutanuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 62. Gogo ni letu daima, tumelirithi miaka
  La pwani si la Mrima, Manani ameliweka
  Na hata wakinguruma, nani atatetemeka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 63. Akili zetu timamu, zote zimekamilika
  Tunalilinda kwa hamu, twachunza yao mashoka
  Hilo kwetu sio gumu, makini kulimurika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 64. Kake Mnyonge wa Nyali, usemayo ni hakika
  Timamu zetu akili, tu macho tumeamka
  Kumlinda mwanamwali, kuepuka mfaraka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 65. Pia na kake Salehe, ya kwako hayana shaka
  Hizo siku za sherehe, hapana budi kufika
  Jecha, Nshazume, Shehe, wote watafurahika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 66. Salehe wavyaa shari, na wa kwako washirika
  Waitibua tabiri, kupinda yalonyooka
  Mbaruku si ambari, kuizindunia shaka
  Gogo haliebu shoka, likweche lakwerezuka
  (Sultan Ahmed)
 67. Talasani hakukhuni, usiya aliyoweka
  Japo hakufika thani, ubeti ulomtoka
  Salehe wepata nini, kumjazia vihoka
  Gogo haliebu shoka, likweche lakwerezuka
  (Sultan Ahmed)
 68. Hebu wape ahueni, uwaondolee shaka
  Nataka nikuamini, urithi ushaushika
  Heusia talasani, gogo libambwe kwa shoka
  Gogo haliebu shoka, likweche lakwerezuka
  (Sultan Ahmed)
 69. Kwanza gogo liko chini, halihitaji wakweka
  Tena gogo si la kuni, bali la muanga-fika
  Bure mwaishika kani, kuishurufu dhihaka
  Gogo haliebu shoka, likweche lakwerezuka
  (Sultan Ahmed)
 70. Sumileni aje Chani, hapo litacherezuka
  Huyo atoka Jozani, kwenye miti ya mirika
  Salehe acha utani, muanga si mtonoka
  Gogo haliebu shoka, likweche lakerezuka
  (Sultan Ahmed)
 71. Tani wafanya utani, mie sitaki kucheka
  Wayajuwa ya zamani, na haya yalozumbuka
  Ati kweli huyaoni, sinifanyie dhihaka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 72. Ya Talasani muruwa, wasia uloneneka
  Kama kwamba kayajuwa, hapo kale ya miaka
  Sasa khatuwa khatuwa, alonena yafunuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 73. Kanenea la muanga, kimurimuri murika
  Yakhe kwabwagwa manyanga, Chani yuwatetereka
  Wengine watangatanga, watafuta pa kushika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 74. Nekuona kidunguni, wawika Tani wawika
  Hebu nenda Utaani, tumbo utakorogeka
  Ufike hadi Limbani, moyo utamung'unyuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 75. Sie hatufanyi zogo, lakini twachangamka
  Kulishangiria gogo, gogo la kuaminika
  Hadi siku ya mikogo, ya gogo kunusurika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 76. Urithi ni wetu sote, si wa kwao peke yao
  La Muanga letu wote, gogo si geni li pao
  Haki ya wana tupate, wa kuleya ende kwao
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Maher-Unique)
 77. Waliona tumelala, kumbe ni dhana potofu
  Hawakujua mahala, tulipo kama siafu
  Na sasa hawana hila, wamo mbioni kwa khofu
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Maher-Unique)
 78. Si dhihaka kupasuka, zimekwisha zao hila
  Hata waje na mizuka, na wakubwa wa kabila
  Tarudi walikotoka, waliwache limelala
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (N-gongele)
 79. Gogo hili ni la mwavi, kabisa halibwenzuki
  Wachanji watoka mvi, gogo halitikisiki
  Wanatumia vitinvi, kutaka kulihiliki
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Muhammed A. S.)
 80. Ni hiyo ndio dhamiri, gogo lisitizamike
  Kwanza ilikuwa siri, yakatumika makeke
  Mola ameyadhihiri, na ari naitumike
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Mohammed A. S.)
 81. Msemao nyie nani, kuacha zenu shughuli
  Wenye gogo wajueni, ni wenyewe wa asili
  Ni sisi twenye mpini, nyie shikeni makali
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Abduu Salim)
 82. Gogo letu gogo lile, nawapasulia kweli
  Tena wembe ule ule, musidhani nakejeli
  Tulieni sote tule, musilete mushikeli
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Abduu Salim)
 83. Bwana mshika mpini, wadhani twatetemeka
  Mtindo huo zamani, dunia ishageuka
  Mwajikaza kisabuni, kumbe munababaika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 84. Wembe una pande mbili, hilo mujuwe hakika
  Gogo ni kitandawili, kama kinyuri nyurika
  Muyapime kwa akili, alie juu kuuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 85. Na mie napiga hodi, jama sijaadimika
  Kuona mumeshitadi, ya gogo kuyaandika
  Naingia sina budi, nilo nayo natamka
  Gogo linaloelea, vipi taingia shoka
  (Miminae)
 86. Wenzangu nimeemewa, vipi gogo kusifika
  Kila sifa limepewa, bado naona mashaka
  Hili jini lakupewa, ni tabu kujaondoka
  Gogo linaloelea, vipi taingia shoka
  (Miminae)
 87. Mwalimu kaja na fani, gogo kutakaliteka
  Kapata kitahanani, moyo ukimripuka
  Usingizi hauoni, kutengeneza mashoka
  Gogo linaloelea, vipi taingia shoka
  (Miminae)
 88. Gogo lipo kiwanjani, ameliweka Rabuka
  Hali juu wala chini, viumbe twaadhibika
  Gogo haliwezekani, ila kwa Mola kutaka
  Gogo linaloelea, vipi taingia shoka
  (Miminae)
 89. Wahenga sinilaimu, kusema niloyataka
  Ikiwa metia sumu, hii ni ya uhakika
  Sitoitia na ndimu, mchuzi ukachachuka
  Gogo linaloelea, vipi taingia shoka
  (Miminae)
 90. Ingawa linaelea, gogo halingii shoka
  Ila wamelilemea, wadhani litabanduka
  Lini wataendelea, kukubali uhakika?
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 91. Japo jini la jinani, kuna siku litatoka
  Na hila za kishetani, zote zitamalizika
  Kibuki likizaini, majivu litageuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 92. Licha chachu cha kupewa, gogo limezifunika
  Lakini wameelewa, ni katu kudhoofika
  Thabiti litalelewa, kwa uwezo wa Rabuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 93. Katu hukutia sumu, la moyoni kutamka
  Bora ngetia na ndimu, mchuzi ukachachuka
  Wavyele wakajihimu, kuvikabili vihoka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 94. Jitihada ikisibu, kudura hawezi uka
  Ila ni wetu wajibu, kulinda haki hakika
  Gogo letu mahabubu, tang’ara tanawirika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 95. Bibi singie majonzi, tamaa ikakatika
  Irada ya Mwenye Enzi, haiwezi kupingika
  Kuni yakuni tuenzi, dua zetu kwa Rabuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 96. Muanga hauelei, muanga si msanaka
  Hilo ni jiti la bei, bibie acha dhihaka
  Nakuheshimu chechei, bora ukwepavyo shoka
  Gogo haliebu shoka, li kweche lakwerezuka
  (Sultan Ahmed)
 97. Muanga si mtondoo, kwenye maji una shaka
  Gogo la bibie shoo, viroja waja umbuka
  Si mbao ya mpodoo, muanga wameremeka
  Gogo haliebu shoka, li kweche lakwerezuka
  (Sultan Ahmed)
 98. Zang'ara kama kioo, mbaoze zasugulika
  Kwa samani ya viyoo, ndio kwake washirika
  Uloona ni msoo, wa kete za bao wika
  Gogo haliebu shoka, li kweche lakwerezuka
  (Sultan Ahmed)
 99. Miminae ewe nawe, waijua mitonoka
  Muanga si mti-bawe, mtumbwi ukachongeka
  Hilo ni jiti la sewe, linaishi kwa miaka
  Gogo haliebu shoka, li kweche lakwerezuka
  (Sultan Ahmed)
 100. Sasa acha ushindani, kuchelea fedheka
  Mimi nnaye wa ndani, awezae likwepuka
  Hilo gogo lenu deni, mwisho mwaja filisika
  Gogo haliebu shoka, li kweche lakwerezuka
  (Sultan Ahmed)
 101. Kwanza nazipanga zana, za kufyekea vichaka
  Sumeno la Chani bwana, ndilo litalo tumika
  Kisha navipiga chana, vifefe vyenu vya rika
  Gogo haliebu shoka, li kweche lakwerezuka
  (Sultan Ahmed)
 102. Ntakuja na vijana, na zee lao lawika
  Utapiga Subhana, mti tukiuzindika
  Tutachana na kuchana, na mbao kuzitandika
  Gogo haliebu shoka, li kweche lakwerezuka
  (Sultan Ahmed)
 103. Seremala wangu Chani, hajui kunoa shoka
  Kashinda mabaniani, wenye fani zatajika
  Mipanga na maruhani, ya mavani na ya nyika
  Gogo haliebu shoka, li kweche lakwerezuka
  (Sultan Ahmed)
 104. Kisha tutachana mbao, za mti wetu wa zaka
  Halafu wataniwao, walie kina kibweka
  Mimi na muanga teo, tu mbali twatweka tika.
  Gogo haliebu shoka, li kweche lakwerezuka
  (Sultan Ahmed)
 105. Tani acha kujilabu, Huyo Chani ashachoka
  Vijana wana ghadhabu, wefunzwa wakafunzika
  Gogo wajao lisibu, puani litawatoka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh barkey)
 106. Wavyele hawana pupa, karata zimepangika
  Huku wawatoa kapa, huko mrisi ni shaka
  Jisu lishagusa fupa, labeka gogo labeka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh barkey)
 107. Watambia vyombo butu, ba Tani Alaidika
  Zana zishaota kutu, majani shida kufyeka
  Seuze gogo la watu, lihimilio mashoka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 108. Kujilabu ndio  kwao, kwamba gogo watafyeka
  Wenda wakirudi zao, ndio kwanza linawika
  Zitachuna hila zao, gogo kani limeshika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh - albarto)
 109. Janja ya kulikereza, na zana zao kunoa
  Vidudu kuvipenyeza, ndani wapate toboa
  Wataona miujiza, gogo tukiliokoa
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh - albarto)
 110. Lileta wataalamu, kazi ije kamilika
  Ya gogo kulihujumu, ili sipate kalika
  Ni bado mastakimu, baraza inotumika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  Ally Saleh - albarto)
 111. Ajabu ya gogo hili,  unapolipa kisago
  Kila unapolidhili, linayameza mapigo
  Toka siku ya awali, limejenga wake wigo
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh - albarto)
 112. Ajae na shoka katu, huyo sio seremala
  Hili ni gogo la watu, wenyewe hawajalala
  Tena kwa vyombo vibutu, hatafikia mahala
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh - albarto)
 113. Mwenye shoka si mjuzi, kazi yake kupasuwa
  Huchanja hatengenezi, hachongi kitu kikawa
  Ndipo tukasema wazi, seremala hatokuwa
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Maher-Unique)
 114. Gogo hili li majini, ndu yangu Tani elewa
   Katu hulichanji kuni, Miminae ayajuwa
  Aliyosema yakini, wewe unayapotowa
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Maher-Unique)
 115. Siri ya gogo majini, bado hujaitambuwa
  Itafute kwa makini, sirushe na kupopowa
  Uliko mbali si ndani, ya kwetu hujayajuwa
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Maher-Unique)
 116. Ubaya wa kuchupia, tabu yake pakushika
  Vyema ukaangukia, pale unapopataka
  Sivyo ukatumbukia, ujuwe pashakutoka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Maher-Unique)
 117. Kuwa si tabu rahisi, mwenye kutaka hupanda
  Ingekuwa ni nyepesi, wewe isinge kushinda
  Lakini wapi huhisi, tamaa imekuganda
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Maher-Unique)
 118. Ulikushinda unao, mpini umikononi
  Akaja mvunja mbao, na vitasa milangoni
  Ukamkabidhi tao, akalitupa njiani
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Maher-Unique)
 119. Leo hulipati tena, gogo limeshapevuka
  Huliwezi kubwa sana, kibanzi tabu kutoka
  Narudi nasema tena, ogopa kuja biruka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Maher-Unique)
 120. Kake  ntakupokea, manenoyo nimeshika
  Utadhani ni sheria, vile yalivyopangika
  Gogo lipo kwa murua, kamwe  halitaseguka
  Kula ajaye na shoka, katu  hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 121. Waache  wajishaue, na  mikogo kuiweka
  Mijineno watwambie, hakuna atoshituka
  Gogo shirika na mie, pekeyo  halitatoka
  Kula ajaye na shoka, katu  hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 122. Ni muanga si uyoga, matawi metawanyika
  Mlo juu mwatukoga, mfanyayo twaudhika
  Tutawavalia njuga, mfikiwe na gharika
  Kila ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 123. Kufanya kosa si kosa, kulirudia mashaka
  Gogo hili la mikasa, tulisomee sadaka
  Likatike mara tisa, pasi hata kualika
  Kila ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 124. Au bora liyayuke, sihitaji kukiuka
  Njia yetu isafike, tupite tukipituka
  Na hadithi ifutike, mwisho kusahaulika
  Kila ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 125. Mwambie na afahamu, wakati umeshapita
  Bila kuwa na elimu, hata skuli kupita
  Hakuna na mwenye hamu, kusikia tarumbeta
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Muhammed A.S.)
 126. Kuwa na kisu kikali, sio ndio kula nyama
  Gogo halistahili, kubeba huku wasema
  Mutawacha gogo hili, kwa walio na hikima
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Mohammed A. S.)
 127. Nami nna haki yangu, kulichanja hutafika
  Tutayapiga mafungu, tumjuwe muhusika
  Ama zako ama zangu, mashahidi  tutaweka
  Kula ajaye na shoka, katu  hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 128. Gogo si la msumeno, mulijuwe kwa  hakika
  Haya si yangu maneno, ya wenyewe washirika
  Mutakipata  kibano, daima  mutakumbuka
  Kula ajaye na shoka, katu  hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 129. Mashoka na muyanowe, gogo halitakatika
  Ni gumu kuliko mawe, jaribuni kina kaka
  Litawatia  kiwewe, mushindwe ndani kutoka
  Kula ajaye na  shoka, katu hawi  seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 130. Wanosema ni jepesi, gogo letu nawambia
  Uzito wake halisi, nyingi nyingi lukukia
  Hakika yake nafasi, ni ya saba baharia
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 131. Wanosema lapasuka, hebu macho wafumbue
  Waache kukurupuka, gogo wasilisumbue
  Burudi laburudika, wajue ni letu sie
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 132. Wanosema la pamoja, ni rasilmali ya umma
  Mbona wafanya viroja, chetu wakidai hima
  Twawaona ni wakuja, gogo tasimama hima
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 133. Wanosema watachana, na mbao kuzigawia
  Wana ndoto za mchana, gogo tawakatalia
  Limeshibia kwa sana, vishindo kuvumilia
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 134. Wanosema tugawane, kila mtu kwa ubale
  Ili wapate wavune, ati Omari na Chale
  Watabaki na mavune, wakisema asalale
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 135. Wanosema wana zana, za gogo kulihasiri
  Kweli nafasi hawana, gogo bado ni jusuri
  Mashavu yao tatuna, wakipungiwa kwaheri
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 136. Wanosema taburura, gogo walitoe kwake
  Wajue halitagura, kuzama au kuzuke
  Halina hili safura, kwa Kimoto sio zake
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 137. Malenga msiniwache, mwenzenu nikapotoka
  Nataka msinifiche, siri ya gogo hakika
  Singojee hadi kuche, ukweli ninautaka
  Kila ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Kassim O. Ali)
 138. Nilisoma dua mbaya, ya gogo kuporomoka
  Nikaandaa na kwaya, gogo lizidi omoka
  Mesoma zenu riwaya, sasa nimeelimika
  Kila ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Kassim O. Ali)
 139. Kumbe ni gogo imara, halijawahi toboka
  Kila wakati lang'ara, kiangazi na masika
  Haligonjwi kwa kafara, mashoka na hata nyoka
  Kila ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Kassim O. Ali)
 140. Watoto wajikukucha, ladunda likidundika
  Wameshindwa mapakacha, fadhilaka wapundaka
  Mashoka yao ya bucha, yamezidi kugumuka
  Kila ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 141. Wale wenye wasiwasi, wa gogo kuvongonyoka
  Kwa hizo zao risasi, pindipo wakizikoka
  Hima tufanyeni kasi, wadogo na wangu rika
  Kila ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 142. Mbali tulikoanzia, mengi tumeyavuuka
  Wakati umewadia, hadithi kuhitimika
  Gogo kulisafishia, tayari kwa kuinuka
  Kila ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 143. Ninaupiga upatu, Kiwengwa hadi Msuka
  Tusikubalini katu, gogo letu kudhurika
  Tukazeni buti zetu, tuikabili shabuka
  Kila ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 144. Tulidhania ni mbali, siku ya kula mbarika
  Metizama manazili, tutoweni zetu zaka
  Tusiifanye zohali, gogo lipate enzika
  Kila ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 145. Meandika beti nane, zitiwe kwenye waraka
  Ya tisa msiichane, muhimu kuhesabika
  Gogo sio dane dane, tulitemee vichaka
  Kila ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 146. Ngojera hii ni ndefu, ya gogo hili la nyika
  Hata watunzi vipofu, wavivu twakokomoka
  Kwa tungo zangu nyaufu, nawaaga naondoka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 147. Leo umma tawambia, kuna waovu balaa
  Rohoni wanaumia, kwa lilivyochichipaa
  Siri wataka kujua, undani lilivyokaa  
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh - albarto)
 148. Hila walizovumbua, mashoka hadi patasi
  Kibanzi hawebandua, limewapa wasiwasi
  Wame ubwia wa chua, gogo lajitanafasi
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh - albarto)
 149. Walidhani mti ovyo, wenye nyufa zilojaa
  Haikuwa ndio hivyo, gogo letu kukataa
  Ndio hivi tuonavyo, kila siku tukikaa
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh - albarto)
 150. Mipango ilitimia, wakipiga darubini
  Waje kujichukulia, walipakie melini
  Kumbe zito kwa wakia, lingezama baharini
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh - albarto)
 151.  Wakasema walitose, baharini walivute
  Ili watu walikose, chao wakipige pute
  Ikawakuta kasese, gogo hali tepetepe
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh - albarto)
 152. Wakasema waliteke, gogo liwe mali yao
  Kwa mbwembwe pia makeke, wakatangaza ni lao
  Waache waweweseke, mewezonga mzubao
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh - albarto)
 153. Ndipo wazo likazuka, kuwa gogo walichanje
  Mapande yakikatika, na zaidi wayabanje
  Lipate kuhamishika, haki ya watu wapunje
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh - albarto)
 154. Gogo likasema nipo, karibuni waungwana
  Na likala na kiapo, kwa nguvuze likatuna
  Na ndo bado lingalipo, zakatikiana zana
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh - albarto)
 155. Hapo zamani za kale, zama na zama miaka
  Watu wa huku na kule, wasokwisha kuzunguka
  Kuona muanga ule, wakenda kupumzika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 156. Muanga ukawa wao, bukheri kuburudika
  Hukaribisha wajao, nao wakasitirika
  Kukaja na wapitao, mambo wakayaandika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 157. Kukaja wenye vishindo, tamaa ilowashika
  Wakahanikiza vundo, kukawa ni pata shika
  Waliiunda miundo, muanga kuuzindika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 158. Muanga wasiuweze, watu wakachangamka
  Kukaimbwa Mwana Mize, wakaja waloitika
  Wakamba tuusuuze, muanga ukatukuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh barkey)
 159. Ukachipua matawi, muanga ukatanuka
  Muanga ukastawi, hakuna kutikisika
  Nani haya hayajuwi, gogo lilivyopambika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh barkey)
 160. Kukaja wenye khadaa, kula mti wautaka
  Yao wakayaandaa, watu wakafitinika
  Gogo welijaza daa, adonae wamshika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 161. Ni vipi tusiyajuwe, kuzushwa yaliyozuka
  Kizaazaa kiwewe, pindu pinduka pinduka
  Gogoni kawa mayowe, mwenye rungu mwenye shoka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh barkey)
 162. Sasa ya leo yawazi, kutaka na kutotaka
  Tuepuke ubazazi, kwa pamoja kutamka
  Gogo letu l-azizi, wingu lile latanduka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh barkey)
 163. Wayatakayo hayawi, gogo hili kupasuka
  Wataka kata matawi, mizizi inong'oleka
  Majani ya muangawi, yote pia kuyafyeka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 164. Hawataweza lidhuru,wakamie kwa mikaka
  Mungu atalinusuru,tunamuomba Rabuka
  Ataiweka na nuru,imurike na mipaka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 165. Gogo lilipokitia, rutuba metawanyika
  Lipo kwao asilia,pengine hutaliweka
  Kwa hapo limetulia, wapi utalipeleka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 166. Kwa makeke na vishindo, gogo halitashituka
  Halitafata mkondo, kusiko kulipeleka
  Mutaviona vimondo, huu ndio wake mwaka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 167. Huu ndio wake mwaka, kwa gogo kuneemeka
  Kula aliye na shaka, asubiri itafika
  Siku hiyo ya baraka, tayari ishaoneka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 168. Gogo letu ni tukufu, ni mama tulomuweka
  Ni hai tena si mfu, ndo mana lanawirika
  Si kwamba nnalisifu, gogo hili metukuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 169. Mizizi yake imara, aridhini mejiweka
  Hii ni yake  ishara, kuwa halitaondoka
  Musione masihara, gogo hili lishafika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 170. Mwaona linavyon’gara, japo kiza wameweka
  Iyoneni na stara, aibu haikufika
  Halitakuwa tambara, mehmeli ya hakika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 171. Shinale la mduara, la gogo menawirika
  Sio lile la uchwara, jembamba kama mahoka
  Gogo hili la tijara, si hasara walotaka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 172. Majaniye menawiri, kijani kilokozeka
  Mesimama kimahiri, si yanayopukutika
  Tena yaliyovinjari, si yaliyodamirika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 173. Kiangalie kilele, nacho kilivyopangika
  Na wapige makelele, mwishowe tutakifika
  Hawatakaa milele, daima tukateseka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 174. Hili hawatalichanja, kwa nguvu zake Rabuka
  Watamaliza ujanja, chini watateremka
  Kama asali meonja,mzinga hewechongeka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 175. Hayakuwa asubuhi, katu hayawi jioni
  Ikiwa hawakuwahi, basi tena abadani
  Kama tuliwastahi, sasa mambo hadharani
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 176. Ametwambia wa Nyali, rutuba meizunguka
  Chipukizi za awali, sasa nguvu zimeshika
  Zinajikita kikweli, nafasi zao meshika 
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 177. Kila palipogunyuka, dawa njema tumetia
  Panapona kwa haraka, gome jipya lazibia
  Huwa ni gumu hakika, kuliko lotangulia
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 178. Magome mapya zinduko, ugumu wao hazina
  Kubanduka huwa mwiko, kwa yanavyo shikamana
  Kila pigo sikitiko, lakini yanan'gan'gana
  Kula ajaye na shoka,katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 179. Magome ya gogo kinga, ya gogo kujilindia
  Ndipo gogo linaringa, vikosi vivyopania
  Ya tayari kwa muhanga, hadi mwisho wa dunia
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 180. Tena kasema tukufu, na hilo naungamia
  Limeepuka uchafu, najisi zinakimbia
  Hili gogo ashrafu, kalitukuza Jalia
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 181. Dua za wetu wavyele, mbingu ya saba kufika
  Watakanyaga chechele, gogo hawatalifika
  Wahangaike milele, viwinda vikiwashuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 182. Wadau na tujikaze, kikurubu seremala
  Njia natuwapoteze, kwa nguvu zake Jaala
  Madogori wakacheze, ngoma yao ya asila
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 183. Wasokwisha masuali, gogo kulipekechua
  Wajua ndani asali, kugema kwawasumbua
  Tone kwao si halali, roho tutawadungua
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremela
  (Ally Saleh – albarto)
 184. Jawabu nnamwambia, seremala ya hakika
  Asije kukaribia, mbigili tutatandika
  Vitanzi vyanin'ginia, asithubutu kufika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 185. Kwa maneno yamekwisha, sote tuwe nguvu moja
  Harambe kuhamasisha, kuungana iko haja
  Gogo kulisimamisha, wapate ona viroja
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Salim Al-Mauly)
 186. Kwa fitina tusitimbwe, tusiwe kubaguliwa
  Wajukuu na virembwe, waishi wote muruwa
  Madua mengi yaombwe, mahasidi kung'olewa
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Salim Al-Mauly)
 187. Na mimi fundi mangungu, uwanjani naibuka
  Ufundi ni fani yangu, magogo nondo nasuka
  Mikoba ya kilimwengu, mefunzwa nikafunzika
  Gogo haliebu shoka, li kweche lakwerezuka
  (Mohammed Omar-Engineer)
 188. Masiku tangu na tangu, ukumbini munawika
  Ati gogo liko chungu, halichanjiki kwa shoka
  Mimi kwa maoni yangu, si kweli ninatamka
  Gogo haliebu shoka, li kweche lakwerezuka
  (Mohammed Omar-Engineer)
 189. Tumelikata madungu, mtini likaanguka
  Tukavichonga virungu, na mipini ya mashoka
  Mabanzi fungu kwa fungu, twetumia kwa kupika
  Gogo haliebu shoka, li kweche lakwerezuka
  (Mohammed Omar-Engineer)
 190. Misumeno ya kizungu, sasa ndio yatumika
  Kwereche huko na kwangu, twalimega lameguka
  Tushachonga vitu chungu, kwa gogo hili sifika
  Gogo haliebu shoka, li kweche lakwerezuka
  (Mohammed Omar-Engineer)
 191. Nahisi maoni yangu, wengi watachokozeka
  Nasubiri ya wenzangu, ni nini watatamka
  Gogo hili ni la tangu, ila sasa lachongeka
  Gogo haliebu shoka, li kweche lakwerezuka
  (Mohammed Omar-Engineer)
 192. Ewe fundi ulosoma, bwana uloelimika
  Maneno unayosema, tumeambiwa miaka
  Gogo lipo mesimama, juu ya yenu mashoka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 193. Wengi hatuebu shari, sivyo tulivyoleleka
  Ela twaona khatari, kwa mnavyotupeleka
  Kujifanya majabari, kwa kuwa mna mashoka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 194. Misumeno ikereze, fundi anavyotamka
  Misuri na waikweze, jasho jingi tawatoka
  Watafanya wasiweze, gogo halitavunjika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 195. Sina budi nitongoe, fundi anitia shaka
  Kama gogo ni mamae, vipi alitie shoka
  Iweje alikamie, atambe lakerezeka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 196. Fundi aja akitamba, asema litakatika
  Amejiweka sambamba, na wale wasohusika
  Walokuja kwa manamba, leo mbele mejiweka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 197. Hakika inashangaza, fundi anavyodemka
  Ngoma haijamaliza, mwezi bado unawaka
  Asidhani wataweza, kuunda wanavyotaka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 198. Hilo haleanza leo, kani kwa gogo kuweka
  Haya ni maendeleo, nyuma yalikoanzika
  Tuulize tujuwao, tangulia si kufika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 199. Tumeona mikakati, mingi iloandalika
  Sheria na masharti, kochokocho waloweka
  Kwetu hiyo si tamati, twendako hatujafika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 200. Tumeviona vishindo, kutishwa wanotishika
  Wakajiita komando, na vyeo kujibandika
  Hewebadilika mwendo, kwa muruwa tulitweka
  Kula ajaye na shoka,katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 201. Wakajiita masimba, sifa zisizo mipaka
  Wakatuna wakitamba, miguu tumepachika
  Tunalo twenda sambamba, iko siku itafika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 202. Gogo wamelikosea, si leo tena hakika
  Njia waliyozowea, sasa haitapitika
  Basi kuwachekelea, wakati umeshafika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 203. Kimya tulinyamazia, kwa mingi sana miaka
  Kisirisiri kilia, kuona laatilika
  Madhali tunayo nia, hili gogo talindika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 204. Kwa kuwa weliberuwa, juu chini kuliweka
  Kwa hilo haitokuwa, peke yenu wahusika
  Tuna haki sawasawa, vyovyote mnavyotaka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 205. Kimya hatutanyamaa, sauti zitapazika
  Muda huo tulokaa, dhana watabadilika
  Kumbe wazidi balaa, njama kwa gogo kuweka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 206. Sasa tunasema basi, shingoni yametufika
  Twaona yaja kwa kasi, yasije kutufunika
  Tushangia wasiwasi, kwa gogo kumalizika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 207. Na waje nayo mapanga, misumeno na mashoka
  Tushajitoa muhanga, kufa si kuadhirika
  Kwa Mola alilopanga, nani atanusurika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 208. Na waifanye mikiki, mafundi wanokereka
  Madhali hii ni haki, hakuna atopweteka
  Sote ni wanakindaki, zama tumeshaamka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 209. Mbao hawatapasuwa, heweweza kwa miaka
  Wabaki kujishauwa, leo tena wazitaka
  Yangekuwa ni ya kuwa, hii leo singefika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 210. Kipi kilichowashinda, kwa yote hiyo miaka
  Gogo juu kulipanda, lakini helegeuka
  Majahazi mngeunda, si ndivyo mulivyotaka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 211. Fundi kachome chokaa, kwa gogo helewezeka
  Madamu limetuzaa, nyie hamutalinyaka
  Tutalilinda kwa taa, kama kiza kitafika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk Mnyonge wa Nyali)
 212. Fundi una uraibu, kusema yasosemeka
  Fundi rudi uhisabu, isiwe kuhamasika
  Ni gogo lipi sahibu, si la muanga hakika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 213. Wewe siye wa awali, shughuli kushughulika
  Ni mambo tangu azali, huwashwa yakazimika
  Nakwambia ni muhali, muanga kuatilika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 214. Mutaubenzua vipi, muanga si nyangarika
  Nakueleza mafupi, muanga wafahamika
  Muchongayo ni makapi, macho mukahadaika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 215. Uwadadisi wenzio, ila usije udhika
  Ujuwe undani wao, yote wanayokumbuka
  Uwasikie kilio, huku wakilalamika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 216. Fundi nakupa maneno, matamu ukiyashika
  Twende mkono mkono, muanga una baraka
  Muanga una manono, wala hautanyambuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 217. Salamuni ndugu zangu, chambi yangu najitwika
  Nahisi maoni yangu, bado sijaeleweka
  Hili gogo sio langu, bali ni letu hakika
  Gogo haliebu shoka, li kweche lakwerezeka
  (Mohammed Omar-Engineer)
 218. Lakwerezeka si chungu, fundi mimi natamka
  Hiyo ndio kazi yangu, karibu tano miaka
  Wapo pia na wenzangu, wazidi nilipofika
  Gogo haliebu shoka, li kweche lakwerezuka
  (Mohammed Omar-Engineer)
 219. Kukwereza gogo langu, si sawa na kulifyeka
  Kukereza ndugu yangu, huko ndiko kulisuka
  Japo lapata machungu, misumari kilitwika
  Gogo haliebu shoka, li kweche lakwerezuka
  (Mohammed Omar-Engineer)
 220. Gogo limekuwa langu, mimi na wewe na kaka
  Tokea siku wazungu, na wale waloliteka
  Kwa hasira na uchungu, wenyewe walituvika
  Gogo haliebu shoka, li kweche lakwerezuka
  (Mohammed Omar-Engineer)
 221. Kuchonga bangu kwa bangu, gogo halijashindika
  Mtepe dau na rungu, tayari meshachongeka
  Twechonga bila ya pingu, fedha ndio yatamka
  Gogo haliebu shoka, li kweche lakwerezuka
  (Mohammed Omar-Engineer)
 222. Chokaa nazo kwa fungu, vipoloni meziweka
  Mabanzi ya gogo langu, makumbi mawe kwa twika
  Minazi hata mikungu, kuni zote metumika
  Gogo haliebu shoka, li kweche lakwerezuka
  (Mohammed Omar-Engineer)
 223. Mambo mbona yamenoga, Ally na Saleh wamoto
  Kusema yasio soga, wala nyimbo za kitoto
  Mwataka litoa gaga, bila ya njia mkato
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Mohammed A. S.)
 224. Saleh kanena asili, kuwambiya walo lala
  Yalosibu gogo hili, ya kweli yaso suala
  Gogo linastahili, kunadi bila ya kula
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Mohammed A. S.)
 225. Jitihada naifanywe, tuungane kiungwana
  Ili gogo lisiminywe, pia watu kutwangana 
  Hata dawa natuinywe, tuwache kubaguwana
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Mohammed A. S.)
 226. Injiniya mwamuona, yeye pia katongoa
  Tuwacheni kuchuana, na gogo kuliopoa
  Au tutaja lizana, gogo likija potea
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Mohammed A. S.)
 227. Amekuja kwa vishindo, wetu fundi wa mangungu
  Utani eweka kando, macho katoa ukungu
  Mepesi yake mitindo, ni haba yake mizungu
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 228. Katoa yake kalima, hadharani katangaza
  Lakwerezuka kasema, gogo waligaragaza
  Chungu vitu mesimama, kwa sauti kapaliza
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 229. Ila mie namwambia, vifaa vilochongeka
  Ilikuwa ni hadaa, ridhaa haikutoka
  Huko vilikopotea, nyumbani tunavitaka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 230. Kama ni pawa na miko, au ni viti na mbuzi
  Na madirisha yaliko, hatutaki ubazazi
  Kuviachia ni mwiko, kuvisaka ndio kazi
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 231. Twajua kuna mapande, waliwahi kuyakata
  Ni seremala vivunde, walipo tutawafata
  Tuwakatie mapande, wakiyaanza matata
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 232. Mbao walizochukuwa, lazima wazirudishe
  Hesabu ikae sawa, na kwa hilo wasibishe
  Hilo litasimamiwa, chetu wasififirishe
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 233. Na hata unga wa mbao, wote pia mali yetu
  Ni mbolea kwa kibao, waipate watu wetu
  Yamee yetu mazao, tuzigange njaa zetu
  Kula ajae na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 234. Kama wameuza nje, zana za gogo la kwetu
  Itabidi tuwakunje, yarudi mapesa yetu
  Ni muhali watupunje, gogo letu mali yetu
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 235. Mpemba akishaguna, usijefanya dhihaka
  Bure utakuja nuna, utajitia mashaka
  Kwa gogo wanajivuna, tayari kwa mieleka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Salim Al-Mauly)
 236. Na Waunguja hutuna, misuli imewatoka
  Huthubutu kujikuna, wala huwezi toroka
  Gogo litavyokuchuna, Pu! chini waporomoka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Salim Al-Mauly)
 237. Mbona jama hamuoni,kama muliopofuka
  Magogo tele mwituni, miti ya kila tabaka
  Gogo hili lina nini, naona mmelishika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Amour Rashid)
 238. Sio gogo asilani, sije mkahadaika
  Funza washalila ndani, unga linapukuchuka
  Halifai hata kuni, licha mbao kupasuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Amour Rashid)
 239. Wacha na midoriani, miti unayotamka
  Misonobari mwituni, misitu imejishika
  Ni katu hailingani, na muanga msifika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 240. Huu ni muanga jama, wavyele twaukumbuka
  Muanga ulosimama, ni katu kukwerezuka
  Gogo la baba na mama, kwa mababu letukuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 241. Hai hati hai hati, yalaiti natamka
  Ni nyonda pendo la dhati, ni mwanga ulotukuka
  Silifananishe jiti, na gogo lenye baraka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 242. Ni gogo lenye thimari, aidha na auraka
  Kulipiga misumari, mapanga hata mashoka
  Kulijengea tanuri, ni dhambi bila ya shaka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 243. Situtwezeshe fiili, wajua za kuumbuka
  Kutughilibu akili, gogo baki kulisaka
  Tukamwacha mfadhili, angamizwe na vihoka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 244. Nudhura yako batili, gogo halitakatika
  Umekita mhimili, si rahisi kuchangika
  Sifanye mambo thaqili, gogo kulisukasuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 245. Mvule mti makini, acheni zenu dhihaka
  Ovyo hauonekani, mvule umefichika
  Chekundu chake kiini, hauna mataka taka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Amour Rashid)
 246. Seremala wa zamani, kwangu musiwe na shaka
  Kwa chembeu na jambeni, hakuna wa kunifika
  Hulaza kichwa begani, msumeno kiushika
  Kula ajae na shoka, katu hawi seremala
  (Amour Rashid)
 247. Jambeni ya kizamani, kidhati imenoleka
  Kinoo kwangu cha nini, bado chuma kinawaka
  Sithamini wa mashini, hata kama mtacheka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Amour Rashid)
 248. Akhui Bwana Amuri, seremala mtajika
  Muanga si mahamuri, kila mtu kuyapika
  Gogo linatoa nuri, ghurubi na masharika
  Kula ajae na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 249. Limewashinda wahunzi, wale wanotambulika
  Walidhani ni muanzi, mwepesi kupapurika
  Vikawakwama viunzi, na gogo kutochangika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 250. Kama kuwa seremala, ni mtu kubeba shoka
  Wangeweza vigagula, walotaka kulifyeka
  Wakalinyenda kiswala, hebu gogo gagaduka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 251. Huuthamini muanga, ijapo unatajika
  Mvule umekuzonga, hutaki kukuondoka
  Japo ukawa muhanga, vipande ukakatika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 252. Akhui ni lako gogo, letu sote twalitaka
  Mbona walipa kisogo, mpingo umekuteka?
  Usiyaone madogo, pulika Bwana amka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 253. Kitendawili natega, kitendawili teguka
  Sufuria na mafiga, maji yameshachemka
  Kutia hari masega, asali kumiminika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 254. Jua linameremeta, jama kumepambazuka
  Tuache kuteta-teta, gogo linanawirika
  Nuru inametameta, kizazi kuunganika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 255. Wana wa neti wenzangu, kuna nini mewafika
  Mimi kwa upande wangu, safari menigubika
  Nafunga mizigo yangu, kurudi nilikotoka
  Gogo haliebu shoka, li kweche lakwerezuka
  (Mohammed Omar-Engineer)
 256. Warashidi Ndugu yangu, katega na kutegeka
  Gogo letu walimwengu, haliwezi kuibika
  Mfano wadudu chungu, twalinda sijeumbuka
  Gogo haliebu shoka, li kweche lakwerezuka
  (Mohammed Omar-Engineer)
 257. Hilo ndilo jibu langu, mwasemaje washirika
  Twaweka kando mirengu, wala hatwebu dhihaka
  Zaidi twampa Mungu, ikiwa watatuteka
  Gogo haliebu shoka, li kweche lakwerezuka
  (Mohammed Omar-Engineer)
 258. Watumiaji wa gogo, sio tu seremala
  Huchongwa bila ya zogo, na majini likalala
  Kuna na walo wadogo, lakini wenye madhila
  Kula ajaye na shoka, katu huwa seremala
  (M. Simba)
 259. Gogo hufanywa ngalawa, kuelea si udhia
  Hubeba vitu muruwa, mali pia abiria
  Na mchongaji mwajuwa, sie seremala pia
  Kula ajaye na shoka. katu hawi seremala
  (M. Simba)
 260. Wapo mchwa pia chawa, gogo ndani ndani wala
  Wasi wasi ni kwa hawa, viumbe waso muhala
  Mahasidi sawa sawa, waweza litia ila
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala.
  (M. Simba)
 261. Bandu nao ni kipigo, hili wengi mwalijuwa
  Mchwa nao kama ngogo, sunami yasingiziwa
  Shime kulienzi gogo, kwani laweza ibiwa
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremela
  (M. Simba)
 262. Mutapiga makelele, sauti zitakauka
  Gogo, shina na vilele, hata halitagutuka
  Litanawiri milele, kwa nguvu zake Rabuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Salim Al-Mauly)
 263. Bwana Hemedi twajibu, wavyele weshaamka
  Nuru hii ya ajabu, ni njia ilonyooka
  Dini ya babu na babu, jamii twakusanyika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Salim Al-Mauly)
 264. Mbona mwaacha utamu, Hashili hujasikika
  Profesa Burahimu, muda umeadimika
  Sasa nanyi yenu zamu, uwanjani kumwagika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Salim Al-Mauly)
 265. Haliingii ukungu, muanga gogo hakika
  Haliliki kama dengu, mchwa wanasikitika
  Hata watowe mafingu, fedha za kuchikichika
  Gogo halyebu dhihaka, kwereche lakwerezuka
  (Mohammed Omar-Engineer)
 266. Kilichomo kwenye jungu, ni maji yanochemka
  Watu wameapa Mungu, makundi kundi watoka
  Wazee wenye mabingu, na vijana kadhalika
  Gogo halyebu dhihaka, kwereche lakwerezuka
  (Mohammed Omar-Engineer)
 267. Sufuria ndugu yangu, latumika kwa kupika
  Taratibu za kizungu, kila kitu kuandika
  Ikiwa kapikwa changu, au bunju asolika
  Gogo halyebu dhihaka, kwereche lakwerezuka
  (Mohammed Omar-Engineer)
 268. Kuni zake haziwaki, mwajua mulojaribu
  Chungu chao hakipiki, bure wasipate tabu
  Watajinyonga kwa dhiki, kwa kuni si mujarabu
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 269. Viwe vipande miteni, gogo walivyosaliti
  Wamimine tarefeni, na wawashe kibiriti
  Watasema kitu gani, moto kukosa sauti
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 270. Muanga mti mgumu, kwa moto hauungui
  Hata wakiudhulumu, kipande hawabandui
  Ndio mana unadumu, viroja havifalii
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 271. Kama ilikuwa nia, gogo kulipopotoa
  Kisha moto kulitia, nishati kujipatia
  Yao wakiongelea, yetu yakiteketea
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 272. Gogo moto halingii, lina kinga ndani yake
  Kwa maji limerishai, kwa uzima lijishike
  Watazimaliza rai, wabaki waweweseke
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 273. Wajuwe hapapikiki, watabakia na njaa
  Kuni zake haziwaki, wala yetu mikandaa
  Wala kidudu hazuki, uchanja kuwagaia
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 274. Kwa kuni si mujarabu, kwa gesi chungu chapika
  Hilo kwao sio tabu, gesi moto unafoka
  Unavima mtiribu, chungu wamekizunguka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 275. Muanga hauchangiki, sasa imethibitika
  Walokuja kwa mikiki, leo wameazirika
  Gogo vyema limesaki, bila ya kutetereka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 276. Ni gogo lilo imara,wenyewe wamelishika
  Daima ndilo kinara, hilo limethibitika
  Japo linafanywa kwara, lisiweze tamanika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 277. Nawauliza wahenga, wa muanga msifika
  Gogo lauka mchanga, huenda likasafika
  Vikaondoka vichonga, vyenye nyundo na mashoka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 278. Hayo yakajiri kuwa, yakawa ya uhakika
  Wavyele wakapumuwa, wataka sasa ongoka
  Ni lipi lilo muruwa, la wao kwanza kushika?
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 279. Kunawirisha mauwa, yale yaliyonyauka
  Au kwondoa suruwa, viumbe wanoteseka
  Kutoujali uluwa, watu wakashikanika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 280. Waatasimu jamia, gogo litanawirika
  Yasemwa huu udhia, muanga ukijishika
  Wenzangu mumeridhia, hapa tulipopafika?
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 281. Kula wahedi akiri, gogo kutoachwa peka
  Tulilinde linawiri, matundaye kuongoka
  Lirudi kwenye kiriri, zamani lilikotoka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 282. Hayo kweli tadhihiri, mimea kustawika?
  Busitani kushamiri, kwa kila cha kusifika
  Au twakosha suduri, kuusha yetu mashaka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 283. Ho! jama yaoneni, mambo hayakufichika
  Mwenye kushika mpini, hataacha kuzuzuka
  Ujabari kula fani, asiweze kushikika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 284. Huzidi khadaa zake, kupindukia mipaka
  Hajali walo wenzake, tena awasusuika
  Liwe gogo lake pweke, katu hana kutosheka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh barkey)
 285. Huongeza na vituko, upate kubabaika
  Yakuchoshe masumbuko, na tamaa kukatika
  Gogo uliache huko, ubaki kulalamika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 286. Akushindae kwa tonge, usimuache kucheka
  Towelea kwa mabonge, ajuwe huna dhihaka
  Ukisha mbele usonge, tena bila ya kuchoka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh barkey)
 287. Gogo ijapo imara, wenyewe wanalitaka
  Ila lapata madhara, hilo halikufikichika
  Gogo limetekwa nyara, na miba ilochongoka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 288. Nuru inaliangaza, hilo nalo la hakika
  Mauwa ya Mwanamiza, yameanza kuchipuka
  Kubezana kumaliza, mshikano kuungika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 289. Mwanga mithili hauna, hauwekewi mipaka
  Iwapo aweza guna, maarifa asotaka
  Lakini mezindukana, hata wasofikirika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 290. Majani yalonyauka, sasa yanatononoka
  Gogo litanawirika, Allah ahadi kaweka
  Wal'ogopa kutamka, kunyamaa wamechoka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 291. Kipindi nyeti yakini, ni kigumu kupitika
  Mwokozi nuri amini, ndipo tutapookoka
  Kiunganika majani, gogo litasitawika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 292. Hima mizizi ungeni, na maji kumwagilika
  Inawiri busitani, kwa zana zinosifika
  Tukimuona zinduni, na ambari atafika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 293. Gogo litasitaqimu, magugu tukiyafyeka
  Wenye jembe mujihimu, mapanga tumeshaweka
  Wavyele ni yao zamu, pori lote litawaka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 294. Kushikamana muhimu, na nuri isozimika
  Kujitokeza kwa hamu, majina kujiandika
  Ijulikane kaumu, wenyewe kutambulika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 295. Tulilinde letu gogo, zama sasa zimefika
  Sitende mambo upogo, tukaja kuungulika
  Sidhani si lako gogo, kakacha jema kushika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 296. Baada kisa mkasa, wazee, dada na kaka
  Si wakati wa siasa, ni vita sio dhihaka
  Gogo wanalitomasa, wadhani litachangika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 297. Baada dhiki faraja, nduzangu nawaalika
  Asibakie mmoja, wa ngumi na mieleka
  Si wakati wa kuroja, gogoni kuna gharika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 298. Baada moja ni mbili, hivi sasa twadhikika
  Watuumisha akili, watupiga tikitaka
  Hadi lini jambo hili, wenye gogo twasibika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 299. Baada vita vigumu, wiki, dahari na kaka
  Gogoni mesitakimu, sisi twazidi kunuka
  Tupiganeni kwa hamu, si hivyo twaadhirika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 300. Baada zangu porojo, kwa mabomba na spika
  Nondo, panga, mkongojo, jambia, na kadhalika
  Na tuianzeni fujo, gogo tupate jitwika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 301. Baada ya vita hivi, na gogo kuliinjika
  Tukaondoa ugomvi, wa Msuka na wa Chwaka
  Wakulima na wavuvi, wote wataneemeka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 302. Baada nyingi hasada, gogo limehasidika
  Wamekufa kwa mashada, watu hata karakaka
  Tufanye nyingi ibada, kila panaposwalika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 303. Baada ya zetu dua, na nyingi nyingi nafaka
  Yafaa kulizingua, gogo liote ukoka
  Tuvune hadi mabua, kwa majamvi na mikeka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 304. Baada ya beti hizi, langu neno mesikika
  Gogo sifungiwe mbuzi, wenyewe twaja tambika
  Madhalimu pia wezi, wote watapukutika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 305. Vyereje bila ya hila, gogo kuhaulishika?
  Vyereje ikawa mila, ndovu kuweza kuruka?
  Vyereje ki-farasila, halili ikakidhika?
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala.
  (Omar Fakih)
 306. Vyereje kwenye kibula, mbele choo kuchimbika?
  Vyereje asiyekula, aweze kunawirika?
  Vyereje kwenye hafula, mtu aanze futuka?
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala.
  (Omar Fakih)
 307. Vyereje kwa kila dhila, mtoto akagawika?
  Vyereje asiyelala, akaweza kuamka?
  Vyereje uwe wakala, bila gogo kuridhika?
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala.
  (Omar Fakih)
 308. Vyereje bila ya ila, gogo lianze nadika?
  Vyereje kwa kiholela, wajipange walitaka?
  Vyereje si mbadala, kama mipini ya shoka?
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala.
  (Omar Fakih)
 309. Vyereje tuache kula, gogo lisijeteseka?
  Vyereje kula mahala, gogo hili lasifika?
  Vyereje kwenye risala, gogo lazidi someka?
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala.
  (Omar Fakih)
 310. Vyereje limetawala, gogo la kufikirika?
  Vyereje maseremala, mikono kutetemeka?
  Vyereje aje kabwela, gogo aweze liteka?
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala.
  (Omar Fakih)
 311. Vyereje kwa kila hila, kisunzi gogo kushika?
  Vyereje leo ukala, kesho gogo kutoweka?
  Vyereje kwa silisila, gogo limeng'ang'anika?
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala.
  (Omar Fakih)
 312. Vyereje leo laila, hunuii kutamka?
  Vyereje hutoi bila, gogo likanawirika?
  Vyereje una suala, kwa gogo unolitaka?
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala.
  (Omar Fakih)
 313. Katu hawi seremala, kula ajae na shoka.
  Vyereje leo salala, unatoa mashitaka?
  Vyereje kila fadhila, na za gogo wazitaka?
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala.
  (Omar Fakih)
 314. Huwaje pasipo mvua, maji yakatiririka?
  Huwaje pasipo jua, majani yakakauka?
  Huwaje bila murua, mipango ikanyooka?
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 315. Huwaje bila ya mimba, mtoto akazalika?
  Huwaje pasipo mwamba, ushindi ukapatika?
  Huwaje alo mgumba, gogo letu kuliteka?
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 316. Huwaje aso elimu, kitabu akaandika
  Huwaje asojikimu, ya wengine kuyashika
  Huwaje bila imamu, jamaa ikasalika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 317. Huwaje pasi uchungu, moyo ukaungulika?
  Huwaje penye majungu, mambo yakasawazika?
  Huwaje penye marungu, udugu ukaundika?
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 318. Huwaje pasipo nuri, mwanga ukadhihirika
  Huwaje ukidhihiri, ukweli ukapingika
  Huwaje latiwa nari, gogo nasi tunacheka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 319. Huwaje alo na nia, ya usiku kuamka
  Huwaje alonuia, kumwabudu Mtukuka
  Huwaje kufakamia, chakula bila mpaka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 320. Huwaje lokusudia, gogo lisile mweleka?
  Huwaje anakimbia, mshikamano kuweka?
  Huwaje anajilia, wengine wananyongeka?
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 321. Huwaje asiyejua, lijamu akaishika?
  Huwaje penye surua, tabibu akakoseka?
  Huwaje mwatusumbua, na njia imenyooka?
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 322. Gogo hili sio mwamba, si kwamba li gumu sana
  Ona goba la mgomba, shoka inavyopigana
  Gugunya hadi riamba, upapi hutouona
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Omar Fakihi)
 323. Ovyo makeke ya mamba, gogoni kusukumana
  Li majini musambamba, kiligusa takupona
  Afadhali kumuomba, akaridhi wake bwana
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Omar Fakihi)
 324. Mafundi waja kiimba, taire tai wanena
  Ubishi kwenye vilemba, gogo halina hiana
  Asemaye amba amba, naakeshe hataona
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Omar Fakihi)
 325. Natija liliyokumba, yatoka kwa Subhana
  Gogo si gogo la pamba, la muanga mwaliona
  Ambari ukiikumba, zindu hamujapishana
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Omar Fakihi)
 326. Lina nuru ya kupamba, huku limeroweana
  Bambua yote magamba, cha kutupa hutoona
  Wa vitale wa sambamba, wa kudhuru na kupona
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Omar Fakihi)
 327. Gogo japo ni jembamba, nuruye yakifu sana
  Shida limefungwa kamba, wenyewe kivutiana
  Ya Rabbi munanitimba, gogo thubutu kunena
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Omar Fakihi)
 328. Khofu na nisiloomba, ni gogo kuja libina
  Hapatokuwa mjomba, wala mamaye Amina
  Nuruye nguvu za simba, wa kudhuru takiona
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Omar Fakihi)
 329. Wa mji na wa mashamba, kaya tabadilishana
  Walokuwa omba omba, afiya zao tanona
  Vipepeo na viwamba, shehiani tajazana
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Omar Fakihi)
 330. Weledi tajua kwamba, ufundi ni kazi sana
  Iwe mtu amechimba, na kusoma zote zana
  Waweza asali ramba, mzinga ukakukana
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Omar Fakih)
 331. Thaqili mambo magumu, ndivyo yanavyooneka
  Ghalati kusitaqimu, ndiyo wanoyatamka
  Wasopenda baragumu, kupigwa likasikika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 332. Ijapo bamba ni gumu, wajibu njia kushika
  Tusije kukosa hamu, gogo litajachangika
  Janga kukumba qaumu, tuepushe Ya Rabbuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 333. Nuru ing’aze sirati, tusije kutetereka
  Imani na mikakati, siri ya kuneemeka
  Ugomvi tupige buti, ya kwetu yataongoka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 334. Ni mwito kwa furusani, imani dini kushika
  Waondoe saratani, gogo iloligubika
  Arejee ahueni, zamani alotoroka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 335. Ndugu zetu hawajali, madhali wana uluwa
  Wao hawaoni mbali, mambo yao maridhawa
  Tutapigana kwa hili, na iwe itavyokuwa
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 336. Na iwe itavyokuwa, thuma hatutokubali
  Vitisho tunofanyiwa, na inda zisomithili
  Naapa haitakuwa, njia hatutabadili
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 337. Njia hatutabadili, mbele kwa mbele twendea
  Mwishowe ni mara mbili, tatu hatutangojea
  Na Mola wetu Jalali, Yeye twamtegemea
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 338. Jambo moja ni hakika, shuruti hili niseme
  Umoja tukiuweka, tutawafanya wakome
  Gogo halitakatika, tukikazana kwa shime
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 339. Bila ya Faki na Ame, pamoja kusikizana
  Wakaamuwa wagome, kuyatenda ya maana
  Gogo takwenda machame, wa kijiwe kulizana
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 340. Ni vyema kusikizana, tanga pamoja kutweka
  Sote ni ndugu na wana, ni wamoja kwa Rabuka
  Kikubali kuungana, gogo halitatutoka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 341. Ya mgambo hiyo yaja, wana wa Zinjibaria
  Njoni tuketi pamoja, gogo kuzungumzia
  Wajibu si wa mmoja, ni wetu sote jamia
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 342. Tushikamane jamani, tusije tukajutia
  Tulinde wetu watani, Mola tatusaidia
  Kwani hatujabaini, kuwa gogo lapotea
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 343. Wasolitakia mema, kamba wameikazia
  Kwao gogo sio mama, hawana hata hisia
  Likitota likizama, kwao wao ni sawia
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 344. Wao watashangiria, wakiliona lazama
  Vicheko vitawajia, gogo kupata nakama
  Si lao la kulilia, la kwao liko Mrima
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 345. Wazifanya kila hila, tafauti kuzitiya
  Watugawa kwa kabila, chuki kuzishadidiya
  Kwao wao ni madhila, yetu tulodhamiriya
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 346. Wametia na ujimbo, husuda kuongezea
  Kwao huo ni urimbo, waliotutegeshea
  Kuwa wengine wa kambo, wa kuja kudoea
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 347. Tumejaziwa siafu, eti gogo kulilinda
  Tunatiwa nyingi khofu, na kutufanyia inda
  Wapita kitukashifu, wadhani watatushinda
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 348. Nimefurahi hakika, kukuona we' wa Nyali
  Hivyo ulivyofutuka, ukaeleza ukweli
  Patakuwa pata shika, ili kutimiza hili
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mohammed A. S.)
 349. Mabaya medhamiria, hata imani hawana
  Lengo lao kufikia, hata ni kwa kutengana
  Wanaingiana pia, na vita wanapigana
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mohammed A. S.)
 350. Wenyewe wajivamia, maneno kutupiana
  Wanajua pia nia, walilokusudiana
  Huenda ikawa njia, wema wakaja ungana
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mohammed A. S.)
 351. Wawili walo pamoja, ubaya kujifanyia
  Wakitengeza na hoja, gogo kulishikilia
  Wakaanza kuporoja, wote watafuta njia
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mohammed A. S.)
 352. Mshangao wanijia, mambo yanavyoendeshwa
  Wenye haki wanalia, namna wanavyotishwa
  Hakuna wa kusikia, tamaa wanakatishwa
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mohammed A. S.)
 353. Mlinzi wa gogo hili, ajifanya mwenye nguvu
  Hana hili wala hili, kwake sote wapumbavu
  Hebu mustakibali, gogo kutoka utomvu
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mohammed A. S.)
 354. Na ategemea nundu, kutoka alomwajiri
  Ataletewa kwa rundu, wale wataohajiri
  Hata kutumia mundu, haki itapodhihiri
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mohammed A. S.)
 355. Maneno yako adhimu, wapi uliyafundika
  Wakati umeshatimu, wa sote kujumuika
  Hatuna wa kulaumu, gogo likimomonyoka
  Kila ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 356. Ya-ghulamu ya-ghulamu, sasa basi kubweteka
  Tuikusanye kaumu, vijana wa kila rika
  Tukomeshe udhalimu, tusizidi athirika
  Kila ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 357. Sote tukiwa tayari, kwa ari si kubwatuka
  Kidete tukavinjari, vipi gogo taliteka
  Tutashinda asikari, bila hata patashika
  Kila ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 358. Haihitaji mabomu, na bunduki za bazoka
  Na wala kumwaga damu, kama tukihamasika
  Zetu nyingi tarakimu, silaha isoalika
  Kila ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 359. Wenzetu sio mahiri, msije kuhadaika
  Na zote zao jeuri, ulevi wa madaraka
  Kweli itapodhihiri, gogoni watadondoka
  Kila ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 360. Siogope zao ndaro, kama makinda ya nyoka
  Watakufa kwa kihoro, umma ukiwazunguka
  Tuwazoe kwa pauro, mithili yake vidaka
  Kila ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 361. Tafakari kwa makini, maneno ninayong'aka
  Nguvu ya umma yakini, ulaya mebadilika
  Ukuta Ujerumani, ghafula ulifumuka
  Kila ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 362. Sasa kwa nini tuchoke, na kuzidi fedheheka
  Kwa hayo yao makeke, na kwingi kuruka ruka
  Gogoni tusipachike, bendera iso kishoka?
  Kila ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 363. Sasa tufanye juhudi, hakuna tena kudeka
  Kampeni kuzinadi, mpaka watapongozoka
  Hakuna tena kurudi, nyuma mwiko kugeuka
  Kila ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 364. Tujipange uwanjani, kama mchezo wa soka
  Tungie barabarani, singoje lao shitaka
  Watatulisha chochoni, kama 'sipoerevuka
  Kila ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 365. Nguvu zetu waziviza, gogo kitaka lilinda
  Juhudi wazikatiza, mbele tusipate kwenda
  Mbigili wameeneza, dondola ni yao inda
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 366. Dondola dawa ni moto, hilo hasa twalijua
  Sio kazi ya kitoto, iko siku itakua
  Ikibidi kwa mshoto, tumba lao kuwavua
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 367. Gogo sawa na mtunda, fadhila zake lukuki
  Ila wao tawashinda, imesaki kwao chuki
  Ndipo nasi twajipinda, papatu halibanduki
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 368. Faida kwao halina, tungeona ingekuwa
  Miaka wamelibana, mengi yangekwisha kuwa
  Ila hasara twaona, gogo hadhi wamenyuwa
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 369. Gogo wamelizunguka, mikononi libakie
  Kutwa wanachacharika, usiku walibanie
  Libasi zinawavuka, nini niwahadithie
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 370. Watu wamejikusanya, nguvu zao kwa pamoja
  Weshajua la kufanya, kazi yao sasa moja
  Mabavu yawatawanya, umoja wanaufuja
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 371. Kwa wingi wameitana, kila pembe ya Unguja
  Pemba wameambizana, mabadiliko ni haja
  Kisha wakaamshana, kukumbushana natija
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 372. Majina wakaandika, kwenda kuifanya kazi
  Wakazipiku pirika, kutandika mabazazi
  Wangoja siku kufika, mambo wayaweke wazi
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 373. Siku ikikaribia, vituko navyo vyazidi
  Baadhi wanaumia, kwa inda pia hasadi
  Kusudi kuwatishia, kinyume wapate rudi
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 374. Mikwaju wanacharazwa, nyumba pia wachomewa
  Chini wanagaragazwa, na heshima kuvuliwa
  Hakuna linalosazwa, dhuluma wadhulumiwa
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 375. Kama askari China, mbele watu wanasonga
  Wafanya kutokuona, visago vikiwagonga
  Gogo ndio tawapona, patanyoka palonyonga
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 376. Hakuna anaegomba, matendo ya kukikhiri
  Watu wote ni washamba, ubabe ni umahiri
  Ila Mola twamuomba, siku asiiakhiri
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 377. Siku usiiakhiri, Ya Wadudi twakuomba
  Jambo jema lidhihiri, tulifikie na tumba
  Asali ituchiriri, tukinywa na kujiramba
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 378. Atakua mas-uli, hilo twajua hakika
  Patatakiwa ukweli, uwazi tahitajika
  Si bure ya jambo hili, dunia mebadilika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 379. Tutakuwa mashahidi, gogo walolihasiri
  Tutafunua fuadi, kueleza yalojiri
  Umma nao tashitadi, tajitokeza kwa ari
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 380. Gogo limekuwa zito, washindwa kulichukuwa
  Launguza kama moto, kilidasa waunguwa
  Wakongwe nao watoto, walinda macho watowa
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 381. Gogo lawatia joto, ni vigumu kuchangika
  Wenyewe sasa wamato, tayari washaamka
  Na walete mkon’goto, watu tazidi zinduka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 382. Watu wameshazinduka, kulala hamna tena
  Ari imekamilika, hakika tutapambana
  Walitakalo wataka, muhali si leo tena
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 383. Vituko tunaviona, vinofanyika gogoni
  Wapiga wakitafuna, wana wako mashakani
  Mwaka huu tabanana, hapahapa kiamboni
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 384. Lengo letu kileleni, kwenda lisitiri gogo
  Tumeanzia shinani, twenda kidogo kidogo
  Tushakita matawini, hatujali lao zogo
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 385. Na wailete dondola, hakuna atoshituka
  Si wakati wa kulala, huo tumeshauzika
  Gogo letu si jalala, kutupiwa kinonuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 386. Na unyonge tulonao, hakuna atosarenda
  Watuwekee vikao, wakishuka wakipanda
  Kwa mwaka huu tunao, wataona kirindanda
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 387. Wakipenda wasipende, gogo hili litalindwa
  Kwa walioko Mtende, na wale walio kendwa
  Pamoja mbele tuende, chombo chetu kishaundwa
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 388. Dalili ya giza nene, karibu kupambazuka
  Hivyo tabu msione, sio mbali tutafika
  Na twende tusisonone, siku zinahesabika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 389. Siku zinahesabika, gogo tutapolituwa
  Pale tutapoliweka, kwa amani na muruwa
  Na kila anohusika, matundaye atapewa
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 390. Kweli siku ziko chache, ya wana kutozurura
  Utani sasa tuwache, tuhimize zetu shura
  Tusingojee kukuche, tutalia kama chura
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 391. Gogo tulitoe kwao, mikononi tulipore
  Wasije lichanja mbao, likaja potea bure
  Tujitokeze kibao, gogo tukaliburure
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 392. Tuzikumte sonono, maudhi pia mavune
  Tupune yetu mishono, mbali tusikaliane
  Walolala kama pono, hima natuamshane
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 393. Nguvu wao kitumia, nasi tusiwe kalili
  Hapa palipofikia, dhambi kustahamili
  Imara kusimamia, lisende gelewa mbali
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 394. Wingi wao sisimizi, gogo huweza kokota
  Tukipangusa masizi, macho yetu yataita
  Itakuwa ndogo kazi, kuyakiuka matuta
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 395. Kila mtu zana zake, mkutano msituni
  Mtu kwa wakati wake, achomoe kibindoni
  Achomeke palo pake, matokeo ni jioni
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh – albarto)
 396. Wa asiliya hajazi, waitakayo mezani
  Nawambia waziwazi, umoja ndio ramani
  Ya kuifanyia kazi, kufikiya ufukweni
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk – Mnyonge wa Nyali)
 397. Wenzangu nawaidhi, masikio tegesheni
  Ugonjwa si wa baadhi, wote tumo mkumboni
  Kushinda haya maradhi, dawa umoja yakini
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk – Mnyonge wa Nyali)
 398. Wakereketwa wa gogo, kamba na tuikazeni
  Tusiyaone madogo, kubwa lijalo jamani
  Wataka shari machogo, kwa dondola si amani
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk – Mnyonge wa Nyali)
 399. Twaona kila dalili, shari livyokazania
  Waufanya ukatili, dondola kulitumia
  Watudhalilisha hali, gogo tupate kimbia
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk – Mnyonge wa Nyali)
 400. Katu hatuendi mbali, gogoni tutabakia
  Tavutana kwelikweli, hadi lengo kufikia
  Tutalimaliza hili, kushindwa hweturidhia
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk – Mnyonge wa Nyali)
 401. Kurudi nyuma ni mwiko, kwa kifua twatamka
  Kwa ngumi na matambiko, bado hatujashituka
  Unaalika mkoko, na muanga kadhalika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk – Mnyonge wa Nyali)
 402. Wa Mrima wana lao, letu walitakiani
  Gogo hili si la kwao, watubugudhi kwanini
  Ni yao makusudio, walitupe baharini
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk – Mnyonge wa Nyali)
 403. Hukaa kitafakari, siku itapowadia
  Itapokuwa fakhari, gogo kujinasibia
  Kwa sifa zake nzuri, njema za kuridhia
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk – Mnyonge wa Nyali)
 404. Daima ni yangu ndoto, nilalapo yanijiya
  Nnawaona watoto, wazawa Zinjibariya
  Waliojawa na moto, gogo kulisimamiya
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk – Mnyonge wa Nyali)
 405. Waitakayo nafasi, neema kutuleteya
  Watutoe wasiwasi, ufukara na udhiya
  Kwa Mola wetu mkwasi, hakika yatatimiya
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk – Mnyonge wa Nyali)
 406. Kula aliye na haki, matundaye atapewa
  Haitakuwa hilaki, hakuna atoonewa
  Na hii mingi mikiki, yote itaondolewa
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk – Mnyonge wa Nyali)
 407. Hatakuwepo dondola, nyuki wala duduvule
  Hakutakuwa na hila, huyu siye ndiye yule
  Kwa buraha tutalala, usiku na upitile
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk – Mnyonge wa Nyali)
 408. Roho zetu zitatuwa, mwanga tukishauona
  Yote ni majaaliwa, alotupa wetu Bwana
  Ayafanyayo yakuwa, ya usiku na mchana
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk – Mnyonge wa Nyali)
 409. Maseramala wa kweli, ndipo tutapowaona
  Na misumeno mikali, patasi na zao zana
  Waijuwao halali, haramu kwao hakuna
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk – Mnyonge wa Nyali)
 410. Watakuja tuundia, vyombo vilo madhubuti
  Vyenye sifa si bandia, si vile vya marikiti
  Sote tutashangiria, muanga sasa ni mti
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk – Mnyonge wa Nyali)
 411. Maua yananyauka, majani yapukutika
  Meli zapigwa gharika, vidau tanga vyatweka
  Mambo yamebadilika, mbele nyuma kugeuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 412. Yana mwisho yatajiri, gogo litanawirika
  Utarudi utajiri, wa waridi kuchanuka
  Asumini kidhihiri, majogoo yatawika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 413. Hawakukosa wahenga, busara walotamka
  Saburi mtoa mwanga, ni msingi muafaka
  Wakubwa hata wachanga, uvumilivu kushika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 414. Jahazi meshika kasi, muanga waserereka
  Chombo hiki hakikisi, karibuni tutafika
  Kwa mbali unauhisi, upepo wa kule Chwaka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 415. Ahadi nayo ni deni, ukweli ninatamka
  Beti jama si miteni, zishindwe kukamilika
  Ahadi ya khamsini, bado tunaikumbuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 416. Ahadi kweli ni deni, mwenzenu medharurika
  Naungulika maini, kiona mnavyofoka
  Mkiniacha dagoni, nyavu zangu zakauka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 417. Kimya changu siwe shani, iko siku nitazuka
  Na nyavu zilosheheni, gogoni tazipachika
  Siku ya siku mwandani, sote tutashereheka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 418. Siku ya siku amini, ndipo 'tapobainika
  Adui wa Visiwani, 'tapokoma kupayuka
  Wataumwa mapafuni, roho kuwakukurika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 419. Wataumwa magotini, miguu kupopotoka
  Wapooze viungoni, na matumbo kukovyoka
  Na uji wa maskani, utawashinda kunyweka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 420. Na uji wa vibandani, 'tachacha na kuchachuka
  Walojifanya maponi, mbawa zitawanyonyoka
  Na mbio za sakafuni, ukiongoni kutovuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 421. Na mbio za marathoni, wa gogo kutoshindika
  Tuingie himayani, pulika mwana pulika
  Tuipachike mizani, nchi ya kusadikika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 422. Mizani iwe mezani, haki ipate tendeka
  Kila aliye likoni, isiwe kubagulika
  Avune nazi laini, sio yale matunguka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 423. Nazi si za wa jikoni, raia tunateseka
  Gogo lililo moyoni, dhuluma itafutika
  Ndiyo tukawa na kani, chelezo kuchelezeka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim Ali)
 424. Ninatangaza zabuni, ya kuwatunza vizuka
  Miaka arobaini, wao wameatilika
  Wana pingu mikononi, miili imekoboka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 425. Gogoni tupapandeni, tumechoka bughudhika
  Mbele hadi mkiani, kwa umoja na shirika
  Na tuikaze demani, safari kuiinjika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 426. Siku ikikaribia, asakamwa seremala
  Vikwazo kumzuia, ili kumtia ila
  Ila Mola tamvua, yanomkuta madhila
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally saleh - Albarto)
 427. Kumkana seremala, viamboni wawafuje
  Ni kuzusha masuala, kazi tutaifanyaje
  Yeye wamtia ila, vibarua takuaje
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ally Saleh - Albarto)
 428. Yaguju yametamkwa, hayawi wanayotaka
  Watazidi kuhemkwa, gogo halitachangika
  Ni zumbukuku zumbukwa, kurudi ni kuumbuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 429. Kelele za nyungunyungu, hazitufanyi kuuka
  Kwa bunduki na kwa rungu, gogo halitaporeka
  Aso mtu ana Mungu, wahenga wametamka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 430. Kurudi ni kuumbuka, mbele ndiko kwa hakika
  Tumeshafyeka Msuka, magugu yametoweka
  Twaviondoa vihoka, Paje vilikofichika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 431. Vyaogopa panga kuu, magugu linalofyeka
  Kipaza sauti juu, vyahofu vyatetemeka
  Wewe si wa mji huu, rejea ulikotoka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 432. Vihoka vyanishangaza, vimemaliza mizuka
  Vyenyewe vimejikaza, gogo letu vyalitaka
  Lakini mbele ni kiza, vimekwama vyaumbuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 433. Simba anaponguruma, tisho msitu na nyika
  Katu haturudi nyuma, jiwe tukajageuka
  La haki litasimama, ahadi Mola kaweka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 434. Yalo dhahiri mwaona, hayana siri bayana
  Hayafichiki hapana, mmoja asiye ona
  Lipi mnataka tena, ushahidi wenye mana
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  Unique (Maher Fundi)
 435. Wamejaribu pabaya, pakubwa waliposhika
  Wapi mmeyasikiya, kuchezwa simba wa nyika
  Ni ajabu mambo haya, bado hawajashituka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  Unique (Maher Fundi)
 436. Wamemchokoza kwao, ndani porini mwa boma
  Palipo na ngome yao, naye mbele kasimama
  Hawajuwi wende zao, au wabakie nyuma
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  Unique ( Maher Fundi )
 437. Kaa kikosa gandole, haiba humuondoka
  Hugeuka kolekole, kwenda asikooneka
  Hatima ni ile ile, na hawa itawafika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 438. Wanayo ole wanayo, wangamtimba wa Nyika
  Mashaka wajitiayo, cha moto kitawafika
  Wanatapatapa nyayo, miguu kukukutika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 439. Sakaratulimauti, kikomoni wamefika
  Kwenye kibanda makuti, ndani wamejibandika
  Hakiwakingi mauti, Ziraili keshafika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 440. Seramala hakaniki, kwa kuwa gogo ni lake
  Kashinda yao mikiki, wamempa haki yake
  Hakuna kilichobaki, yabaki wakajizike
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 441. Itakuwaje waseme, gogo halikumuhusu
  Kama tampa Makame, na Hamadi mruhusu
  Kwani wote wanaume, gogoni watadurusu
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 442. Wagogo mefarijika, kumuona seramala
  Mradi hakupingika, kawafunza mitaala
  Haki yake mepatika, wenyewe hatukulala
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 443. Akili kweli ni nywele, kila mja kajitwika
  Lakini wenzetu wale, wamejitwika ukoka
  Waliyoyafanya Dole, yamevuuka mipaka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 444. Katu hawi mtukufu, mvunjaji wa maduka
  Ya watu waaminifu, walioacha vizuka
  Kudhulumu roho pofu, na wengi wakasibika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 445. Gogoni mesitakimu, mwavuna yasobovuka
  Makubwa, mengi matamu, madanzi na matomoka
  Imefika yetu zamu, kwa nini mwakasirika?
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 446. Ikwetu zamu ikwetu, mwezi umetumurika
  Hatwebu yenu papatu, tumekwisha hamasika
  Shahada ni mara tatu, pakacha tapakachuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 447. Njooni Juma na Duchi, waashi na makanika
  Tupigane kama kuchi, na wasio sarifika
  Walotunyang'anya nchi, sote tukafisidika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Kassim O. Ali)
 448. Pakachani kuna vuma, pepo tabibu si wao
  Mwana wa moyo mrima, hilo ni chaguo lao
  Ndicho kizaliwa chema, kilicho asili nao
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  Unique (Maher Fundi)
 449. Pachawe ajivuniya, acheza kwao atunzwe
  Njuga ameyavaliya, kayakubali achezwe
  Ana nguvu kapaniya, karata isigeuzwe
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  Unique (Maher Fundi)
 450. Ung'ongo umefumka, pakacha limeachana
  Vilo ndani memwagika, vyote vimeonekana
  Mzigo haukufika, wenye mali wamenuna
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  Unique (Maher Fundi)
 451. Wameudhika kikweli, lakini nguvu hawana
  Huko liliko ni mbali, lirudi halina mana
  Seuze kumpa kuli, hasara watagombana
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  Unique (Maher Fundi)
 452. Wameduwaa viwazi, vinywa vyao havifungi
  Wanatokwa na machozi, mganga wao hapungi
  Na sasa hawayawezi, wamejipiga ushungi
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  Unique (Maher Fundi)
 453. Mfa maji ana lipi, ghairi maji kushika
  Nawafanye hata vipi, ngazi wataishuka
  Mifano iko mingapi, wa juu waloanguka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 454. Huwaza na kufikiri, akilini husumbuka
  Wanapalilia shari, bado hawajaamka
  Kwa jeuri na viburi, kutenda yasotendeka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 455. Shari ndiyo sera yao, tangu na tangu miaka
  Wafanyweje watu hao, waweze kubadilika
  Hila pia mbinu zao, kila siku zageuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 456. Usaliti jambo baya, na hilo halina shaka
  Mengi waliyausiya, ya qitali kutoshika
  Watu wakaitikiya, ahadi wakaishika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala.
  Ahmed Rashid
 457. Ahadi waloitoa, ni ya haki kutendeka
  Wao wangejitolea, hilo liweze fanyika
  Kumbe ni kuwachezea, shere na pia dhihaka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  Ahmed Rashid
 458. Watu walipotulia, mizengwe hata mizuka
  Vyema walipangilia, na kiapo wakashika
  Batili kushikilia, ua, piga na kuteka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  Ahmed Rashid
 459. Kutanzwa sio kushindwa, ukajikomea mwako
  Kukali mwendo wa kwendwa, safari si babaiko
  Vigumu navyo hupindwa, kama ushalenga lako
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 460. Safari zina vishindo, vikakusibu vituko
  Mawimbi pia mikondo, hukupeleka kusiko
  Nawe geuza mitindo, uendelee wendako
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 461. Hata malenga wa tungo, wajuzi wa miandiko
  Hubwagiza kwa mipango, wapate mapumziko
  Kisha hujaza mapengo, huzidi msisimko
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 462. Ukeni safu kupanga, shikeni yenu mashiko
  Musichoke kuyaganga, kujiripo tikisiko
  Gogo hili la muanga, musilipe mpasuko
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Saleh Barkey)
 463. Nami nauingia papo, gogo adhimu baraka
  Vitaondoka vipepo, vihodi hata vihoka
  Na Muanga ungalipo, ni katu kuterereka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 464. Ijapo hili twanena, moyoni tunasumbuka
  Huwaje bangu kuwana, ndugu wanaotajika?
  Muono wao mpana, yasemwa si kupayuka
  Kula ajaye na shoka katu hawi seremala
  (Ahmed Rashid)
 465. Kwa uwezo wa Karima, Mola wetu mwenye nguvu
  Pamoja hatasimama, na watu hawa waovu
  Jicho lake la rehema, kwetu takuwa angavu
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 466. Mola wetu ya Wadudi, kwako wewe twajikweza
  Waondoe mahasidi, uwapaze kama pweza
  Wanyooshe wakaidi, ukweli waone kwanza
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 467. Uwaonyeshe ya haki, njia iliyonyooka
  Wajuwe kama hutaki, hakuna kinofanyika
  Kwako wewe twashitaki, twaomba zako baraka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 468. Kula ajaye na shoka, kuchanga na kuharibu
  Mzuwie ya Rabuka, asituzidishie taabu
  Muongoze kwa hakika, arudi kwako atubu
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 469. Gogo letu ulilinde, na lipate nusurika
  Wabaya mbali waende, pia nao vibaraka
  Mashoka na zao pinde, wazione zayayuka
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 470. Tuzidishie rutuba, lizidi kunawirika
  Ulijaze nyingi heba, neema kutawanyika
  Watoto tupate shiba, na nguvu kuimarika
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 471. Uwashinde mafatani, waliojawa na chuki
  Uwape na mitihani, kwa mia na malukuki
  Kama hawatabaini, watie kwenye hilaki
  Kula ajaye na shoka, katu hawi seramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)
 472. Kwako tumeelekeya, Mola wetu Ya Jalali
  Mikono twakunyosheya, kuondoa hii hali
  Gogo letu lapoteya, ndugu zetu hawajali
  Kula ajaye na shoka, katu hawiseramala
  (Mbarouk - Mnyonge wa Nyali)

  Watungaji

  Washairi walioshiriki kwenye ngonjera hii ni:
  1) Mzee Mbaruku bin Mwendo
  2) Sk. Saleh Mohammed Barkey (Saleh Barkey)
  3) Sk. Ahmed Rashed Ahmed (Ahmed Rashid)
  4) Sultan Ahmed Sultan (Sultan Ahmed)
  5) Kassim Omar Ali ( Kassim O. Ali)
  6) N-gongele
  7) Mbarouk Hamad Shariff (Mbarouk -Mnyonge wa Nyali)
  8) Ahmed Barkoa
  9) Salim Al-Mauly
  10) Sheikh Muhammad Faraj
  11) Ally Saleh – albarto
  12) Hassan Omar Ali (Hassan O. Ali)
  13) Maher-Unique
  14) Imu
  15) Abduu Salim
  16) Miminae
  17) Mohammed Omar-Engineer
  18) Mohammed Abdalla Salim (Mohammed A. S)
  19) Amour Rashid
  20) M. Simba
  21) Omar Fakih

  About Us | Zanzinet Home | Contact Us | ©2004 Zanzinet