.

Welcome to Zanzinet Swahili Poems

Where Swahili matters!

KAGHANI MWIMBAJI

 

 

 

 

 

 

Related links

KAGHANI MWIMBAJI

Date:  03 March, 2005

Kaghani mwimbaji wa msafara sikiza
Kwa jina lataji la mtume mpendeza
Ngamia mwendani maumbile akicheza
Kwa ulevi wake kutajiwa mfaraji

Mtume: Kwa ulevi wake kutajiwa mfaraji
Rasuli: Kwa ulevi wake kutajiwa mfaraji
Habiby: Kwa ulevi wake kutajiwa mfaraji

Litazame kuba lenye rangi ya kibichi
Mtume sahiba yumo humo hajifichi
Nuru ya ghaiba anga lake la kila nchi
Liloondosha giza likatufaraji

Mtume: Liloondosha giza likatufaraji
Rasuli: Liloondosha giza likatufaraji
Habiby: Liloondosha giza likatufaraji

Yambie nafsi ondoka tena zungumza
Itoke upesi iwe na kujiliwaza
Isitie hisi hapana la kukukataza
Kwa muhibu wako nena unalotaraji

Mtume: Kwa muhibu wako nena unalotaraji
Rasuli: Kwa muhibu wako nena unalotaraji
Habiby: Kwa muhibu wako nena unalotaraji

Mtume wa Mungu Bwana wa viumbe pia
Mtukufu tangu na cheo kilotimia
Daraja kichungu Mola amemjazia
Kila la ubora amepewa mfaraji

Mtume: Kila la ubora amepewa mfaraji
Rasuli: Kila la ubora amepewa mfaraji
Habiby: Kila la ubora amepewa mfaraji

Lau tungekwenda Madina kwa siku zote
Bila ya kupanda ngamia au chochote
Ila twampenda mtume dunia yote
Ingali tupasa kufika kwa mfaraji

Mtume: Ingali tupasa kufika kwa mfaraji
Rasuli: Ingali tupasa kufika kwa mfaraji
Habiby: Ingali tupasa kufika kwa mfaraji

Lau twafanza kila mara maulidi
Yakumtukuza tumwa wetu Muhammadi
Muondosha giza mpenzi wa Mola Wadudi
Ingali tupasa kumsifu mfaraji

Mtume: Ingali tupasa kumsifu mfaraji
Rasuli: Ingali tupasa kumsifu mfaraji
Habiby: Ingali tupasa kumsifu mfaraji

Mola mchunguzi mpelekee rehema
Tumwa muokozi nyakati zote daima
Zende wazi wazi kwa mtume wetu hashima
Atae simama kutuvusha mfaraji

Mtume: Atae simama kutuvusha mfaraji
Rasuli: Atae simama kutuvusha mfaraji
Habiby: Atae simama kutuvusha mfaraji

Ali na sahaba na wote wapelekea
Na walo ibeba haki kufata sharia
Tunataka toba mtume kutusimamia
Kuombea kwako Mola atatufaraji

Mtume: Kuombea kwako mola atatufaraji
Rasuli: Kuombea kwako mola atatufaraji
Habiby: Kuombea kwako mola atatufaraji

Salallahu ala Muhammad, Salallahu alyh wasalim

Imeletwa na Anonymous

  About Us | Zanzinet Home | Contact Us | ©2004 Zanzinet